Gerbiami Tėveliai, dėkojame už paramą mūsų lopšeliui – darželiui, kurią suteikiate pervesdami dalį pajamų mokesčio sumos. Jūsų paramos dėka darželis tampa vis jaukesnis, modernesnis, gerėja vaikučių ugdymosi sąlygos grupėse ir lauke. Šių lėšų dėka jau ne vienoje grupėje kapitališkai pakeitėme grindis, atnaujinome vaikiškus baldus, įsigijome naujų lauko žaidimų aikštelių įrengimų, įsirengėme naujas ugdymosi erdves.

Paramą galite pervesti, užpildę Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymo formą (FR0512 versija 05) iki 2022 m. gegužės 2 d. elektroniniu būdu (per naudojamo elektroninio banko prieigą EDS) adresu: http://deklaravimas.vmi.lt/

Nuo 2022 m. bus priimami tik e. būdu pateikti prašymai, tuo tarpu popieriuje užpildyti prašymai, atsiųsti paštu ar įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui, nebus nagrinėjami.

Išsamiau apie 1.2 % pajamų mokesčio skyrimą paramai galite sužinoti čia

Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:

  1. Gavėjo tipas (E1 laukelis formoje) – 2  (Paramos gavėjas)
  2. Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) (E2 laukelis formoje): 191633486 (Lopšelio – darželio „Vaikystė“ kodas)

Pastaba: nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti paramos gavėjui ilgiau kaip vienerius metus, pildomas E5 laukelis prašymo formoje. (Tokiu atveju E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai, t. y. paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai)

Prašymo formos pildymo instrukcija Peržiūrėti