„Raidelių“ projektas apie Antarktidą

Stebint vaikų veiklą grupėje, išryškėjo vyresnėlių susidomėjimas enciklopedine medžiaga gyvūnijos tematika. Tai išprovokavo idėją, įgyvendinti ugdymo turinio projektą „Gyvūnijos pasaulio tyrinėjimai”. Projekto plėtojimo metu ugdomoji veikla orientuota į vaikų mokėjimo mokytis, aplinkos pažinimo bei sakytinės kalbos gebėjimų ugdymąsi. Su vaikais pradėjome pažintinę kelionę po žemynus. Pirmąsias savaites tyrinėjome Antarktidos gyvūniją:

Kalėdų belaukiant…

„Bitučių“ gr. vaikų adventinį laukimo laikotarpį šventinėmis idėjomis praturtino Kotrynos ir Elzytės mamytės.