Rudens STEP grupė

Mieli „Vaikystės“ vaikučių Tėveliai,
kviečiame į rudens STEP sesiją–tėvystės įgūdžių tobulinimo programą!

Renkame STEP Mažylių tėvų grupę, skirtą VISIEMS tėveliams, kurie augina bent vieną vaiką nuo gimimo iki 5 metų!
Kas yra STEP skaitykite plakate bei interneto svetainėje www.stepgrupes.lt
Taip pat klauskite didelės, virš 100 žmonių darželio tėvelių, lankiusių STEP užsiėmimus bendruomenės.
Dauguma jų teigia, kad tai buvo labai gera patirtis, atnešusi pokyčius į jų, vaikų ir visos šeimos gyvenimą!
Rudens STEP grupėvyks „Vaikystės“ darželyje, spalio – lapkričio mėnesiais (iš viso – 9 susitikimai).
kartą per savaitę, antradieniais, nuo 15.00 iki 17.30 val.
Grupės vadovė – „Vaikystės“ psichologė Jūratė Lietuvnikienė
STEP grupes veda nuo 2011 metų.
Grupės narių skaičius ribotas: iki 10 žmonių.
Nedelskite, susisiekite su psichologe Jūrate, registruokitės tel.: 868023413
Pirmas grupės susitikimas – spalio 2 dieną, antradienį, 15.00 val.
Grupė apmokama įstaigos lėšomis, tačiau reikės įsigyti STEP metodinę medžiagą, tėvų knygą, kuri liks jums (kaina – 17 eurų).