Kauno lopšelis – darželis „Vaikystė“
Įstaigos tipas: ikimokyklinio ugdymo įstaiga
Įstaigos teisinė forma: savivaldybės biudžetinė įstaiga
Įstaigos juridinio asmens kodas: 191633486
Mokomoji kalba: lietuvių

Adresas: Partizanų g. 42, Kaunas, LT 49484
Telefonai: 8 37 313 086, 8 37 311 014
El. paštas: info@vaikystes.lt