2020 m. III ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys  Peržiūrėti dokumentą  

2020 m. II ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys    Peržiūrėti dokumentą

2020 m. I ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys    Peržiūrėti dokumentą


2019 m. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys – METINIS   Peržiūrėti dokumentą

2019 m. III ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys   Peržiūrėti dokumentą

2019 m. II ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys   Peržiūrėti dokumentą

2019 m. I ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys    Peržiūrėti dokumentą


2018 m. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos  – METINĖS  Peržiūrėti dokumentą
2018 m. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos – METINĖS   Peržiūrėti dokumentą
2018 m. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaitos – METINĖS Peržiūrėti dokumentą   

2018 m. III ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos  Peržiūrėti dokumentą
2018 m. III ketv. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos   Peržiūrėti dokumentą
2018 m. III ketv. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaitos  Peržiūrėti dokumentą    

2018 m. II ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos  Peržiūrėti dokumentą
2018 m. II ketv. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos   Peržiūrėti dokumentą
2018 m. II ketv. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaitos  Peržiūrėti dokumentą    

2018 m. I ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos  Peržiūrėti dokumentą
2018 m. I ketv. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos   Peržiūrėti dokumentą  
2018 m. I ketv. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaitos  Peržiūrėti dokumentą     


2017 m.  Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos – METINĖS  Peržiūrėti dokumentą   
2017 m. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos – METINĖS Peržiūrėti dokumentą 
2017 m. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaitos – METINĖS Peržiūrėti dokumentą    

2017 m. III ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos    Peržiūrėti dokumentą
2017 m. III ketv. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos   Peržiūrėti dokumentą
2017 m. III ketv. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaitos     Peržiūrėti dokumentą

2017 m. II ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos   Peržiūrėti dokumentą
2017 m. II ketv. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos   Peržiūrėti dokumentą
2017 m. II ketv. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaitos  Peržiūrėti dokumentą
2017 m. II ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas   Peržiūrėti dokumentą

2017 m. I ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos    Peržiūrėti dokumentą
2017 m. I ketv. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos   Peržiūrėti dokumentą
2017 m. I ketv. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaitos   Peržiūrėti dokumentą
2017 m. I ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas  Peržiūrėti dokumentą


2016 m. IV ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos  Peržiūrėti dokumentą
2016 m. IV ketv. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos  Peržiūrėti dokumentą
2016 m. IV ketv. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaitos  Peržiūrėti dokumentą
2016 m. IV ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas  Peržiūrėti dokumentą

2016 m. III ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos  Peržiūrėti dokumentą
2016 m. III ketv. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos   Peržiūrėti dokumentą
2016 m. III ketv. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaitos  Peržiūrėti dokumentą 
2016 m. III ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas  Peržiūrėti dokumentą

2016 m. II ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos Peržiūrėti dokumentą
2016 m. II ketv. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos   Peržiūrėti dokumentą
2016 m. II ketv. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaitos  Peržiūrėti dokumentą
2016 m. II ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas  Peržiūrėti dokumentą

2016 m. I ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos  Peržiūrėti dokumentą
2016 m. I ketv. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos  Peržiūrėti dokumentą
2016 m. I ketv. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaitos  Peržiūrėti dokumentą
2016 m. I ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas   Peržiūrėti dokumentą