2020 m. III ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys – Peržiūrėti dokumentą

2020 m. II ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys – Peržiūrėti dokumentą

2020 m. I ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys – Peržiūrėti dokumentą


2019 m.  Finansinių ataskaitų rinkinys – METINIS  – Peržiūrėti dokumentą

2019 m. III ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys  – Peržiūrėti dokumentą

2019 m. II ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys  – Peržiūrėti dokumentą

2019 m. I ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys  – Peržiūrėti dokumentą


2018 m. metinė finansinė atskaitomybė  Peržiūrėti dokumentą

2018 m. III ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys  Peržiūrėti dokumentą

2018 m. II ketv. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas  Peržiūrėti dokumentą 
2018 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita   Peržiūrėti dokumentą
2018 m. II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita    Peržiūrėti dokumentą

2018 m. I ketv. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas  Peržiūrėti dokumentą  
2018 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita  Peržiūrėti dokumentą
2018 m. I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita  Peržiūrėti dokumentą


2017 m. metinė finansinė atskaitomybė  Peržiūrėti dokumentą

2017 m. III ketv. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas Peržiūrėti dokumentą
2017 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita Peržiūrėti dokumentą
2017 m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita  Peržiūrėti dokumentą 

2017 m. II ketv. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas Peržiūrėti dokumentą
2017 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita  Peržiūrėti dokumentą
2017 m. II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita Peržiūrėti dokumentą

2017 m. I ketv. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas  Peržiūrėti dokumentą
2017 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita Peržiūrėti dokumentą
2017 m. I ketv.Veiklos rezultatų ataskaita Peržiūrėti dokumentą


2016 m. metinė finansinė atskaitomybė   Peržiūrėti dokumentą
2016 m. IV ketv. Veiklos rezultatų ataskaita  Peržiūrėti dokumentą
2016 m. III ketv. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas   Peržiūrėti dokumentą
2016 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita   Peržiūrėti dokumentą
2016 m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita   Peržiūrėti dokumentą
2016 m. II ketv. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas  Peržiūrėti dokumentą
2016 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita   Peržiūrėti dokumentą
2016 m. II ketv.Veiklos rezultatų ataskaita   Peržiūrėti dokumentą
2016 m. I ketv. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas  Peržiūrėti dokumentą
2016 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita   Peržiūrėti dokumentą
2016 m. I ketv.Veiklos rezultatų ataskaita   Peržiūrėti dokumentą

 


2015 metiniu ataskaitų komplektas  Peržiūrėti dokumentą
Pinigų srautų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis Peržiūrėti dokumentą
Grynojo turto pokyčio ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis Peržiūrėti dokumentą
2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas  Peržiūrėti dokumentą
2015 m. III ketv. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas   Peržiūrėti dokumentą
2015 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita   Peržiūrėti dokumentą
2015 m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita  Peržiūrėti dokumentą
2015 m. II ketv. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas Peržiūrėti dokumentą
2015 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita  Peržiūrėti dokumentą
2015 m. II ketv.Veiklos rezultatų ataskaita  Peržiūrėti dokumentą
2015 m. I ketv. Finansinės atskaitomybės how does viagra work aiškinamasis raštas  Peržiūrėti dokumentą
2015 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita  Peržiūrėti dokumentą
2015 m. I ketv.Veiklos rezultatų ataskaita  Peržiūrėti dokumentą