2023 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys Peržiūrėti dokumentą

2023 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys  Peržiūrėti dokumentą

2023 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys Peržiūrėti dokumentą


2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys  Peržiūrėti dokumentą

2022 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys  Peržiūrėti dokumentą

2022 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys Peržiūrėti dokumentą

2022 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys  Peržiūrėti dokumentą


2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys Peržiūrėti dokumentą

2021 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys  Peržiūrėti dokumentą

2021 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys  Peržiūrėti dokumentą

2021 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys  Peržiūrėti dokumentą


2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys  Peržiūrėti dokumentą

2020 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys – Peržiūrėti dokumentą

2020 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys – Peržiūrėti dokumentą

2020 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys –  Peržiūrėti dokumentą


2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys  – Peržiūrėti dokumentą

2019 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys – Peržiūrėti dokumentą

2019 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys – Peržiūrėti dokumentą

2019 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys – Peržiūrėti dokumentą


2018 metų metinė finansinė atskaitomybė  Peržiūrėti dokumentą

2018 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys  Peržiūrėti dokumentą

2018 metų II ketvirčio finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas  Peržiūrėti dokumentą 
2018 metų II ketvirčio finansinės būklės ataskaita   Peržiūrėti dokumentą
2018 metų II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita    Peržiūrėti dokumentą

2018 metų I ketvirčio finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas  Peržiūrėti dokumentą  
2018 metų I ketvirčio finansinės būklės ataskaita  Peržiūrėti dokumentą
2018 metų I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita  Peržiūrėti dokumentą


2017 m. metinė finansinė atskaitomybė  Peržiūrėti dokumentą

2017 metų III ketvirčio finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas Peržiūrėti dokumentą
2017 metų III ketvirčio finansinės būklės ataskaita Peržiūrėti dokumentą
2017 metų III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita  Peržiūrėti dokumentą 

2017 metų II ketvirčio finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas Peržiūrėti dokumentą
2017 metų II ketvirčio finansinės būklės ataskaita Peržiūrėti dokumentą
2017 metų II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita  Peržiūrėti dokumentą

2017 metų I ketvirčio finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas Peržiūrėti dokumentą
2017 metų I ketvirčio finansinės būklės ataskaita Peržiūrėti dokumentą
2017 metų I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita  Peržiūrėti dokumentą


2016 metų metinė finansinė atskaitomybė   Peržiūrėti dokumentą
2016 metų IV ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita  Peržiūrėti dokumentą
2016 metų III ketvirčio finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas   Peržiūrėti dokumentą
2016 metų III ketvirčio finansinės būklės ataskaita   Peržiūrėti dokumentą
2016 metų III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita   Peržiūrėti dokumentą
2016 metų II ketvirčio finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas  Peržiūrėti dokumentą
2016 metų II ketvirčio finansinės būklės ataskaita   Peržiūrėti dokumentą
2016 metų II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita   Peržiūrėti dokumentą
2016 metų I ketvirčio finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas  Peržiūrėti dokumentą
2016 metų I ketvirčio finansinės būklės ataskaita   Peržiūrėti dokumentą
2016 metų I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita   Peržiūrėti dokumentą

 


2015 metinių ataskaitų komplektas  Peržiūrėti dokumentą
Pinigų srautų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis Peržiūrėti dokumentą
Grynojo turto pokyčio ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis Peržiūrėti dokumentą
2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas  Peržiūrėti dokumentą
2015 metų III ketvirčio finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas   Peržiūrėti dokumentą
2015 metų III ketvirčio finansinės būklės ataskaita   Peržiūrėti dokumentą
2015 metų III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita  Peržiūrėti dokumentą
2015 metų II ketvirčio finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas Peržiūrėti dokumentą
2015 metų II ketvirčio finansinės būklės ataskaita  Peržiūrėti dokumentą
2015 metų II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita  Peržiūrėti dokumentą
2015 metų I ketvirčio finansinės atskaitomybės how does viagra work aiškinamasis raštas  Peržiūrėti dokumentą
2015 metų I ketvirčio finansinės būklės ataskaita  Peržiūrėti dokumentą
2015 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita  Peržiūrėti dokumentą