2022-2023 mokslo metais lopšelyje – darželyje veikia dvi lopšelio grupės – „Žirniukų“ ir „Skruzdėliukų“, šešios ikimokyklinio ugdymo grupės, kuriose ugdomi mišraus amžiaus vaikai: „Bitučių“, „Nykštukų“, „Boružėlių“, „Raidelių“,  „Ančiukų“  ir „Saulučių“.

Ikimokyklinis ugdymas įstaigoje vykdomas pagal įstaigos individualią ikimokyklinio ugdymo programą, kurią parengė lopšelio – darželio pedagogai.  Programos vykdymui pritarė Kauno miesto savivaldybės taryba. Susipažinti su lopšelio – darželio „Vaikystė“ ikimokyklinio ugdymo programa galite čia: Peržiūrėti

Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos Peržiūrėti dokumentą

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas Peržiūrėti dokumentą

Metodinės rekomendacijos dėl ikimokyklinio ugdymo organizavimo formų įvairovės Peržiūrėti dokumentą

Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Peržiūrėti dokumentą

Leidinys tėvams „Jūsų vaikas – ikimokyklinukas” Peržiūrėti

Daugiau informacijos apie ikimokyklinio ugdymo organizavimą galite rasti čia…