2021-2022 mokslo metais lopšelyje – darželyje veikia dvi lopšelio grupės – „Žirniukų“ ir „Skruzdėliukų“, šešios ikimokyklinio ugdymo grupės, kuriose ugdomi mišraus amžiaus vaikai: „Bitučių“, „Nykštukų“, „Boružėlių“, „Raidelių“,  „Ančiukų“  ir „Saulučių“.

Ikimokyklinis ugdymas įstaigoje vykdomas pagal įstaigos individualią ikimokyklinio ugdymo programą, kurią parengė lopšelio – darželio pedagogai.  Programos vykdymui pritarė Kauno miesto savivaldybės taryba. Susipažinti su lopšelio – darželio „Vaikystė“ ikimokyklinio ugdymo programa galite čia: Peržiūrėti

Daugiau informacijos apie ikimokyklinio ugdymo organizavimą galite rasti čia…