Kauno lopšelis darželis „Vaikystė“ viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams lėšų nemokėjo.