• Logopedės, specialiosios pedagogės GINTARA POVILAITIENĖ ir GRETA GRUŽAUSKAITĖ

  Gintaros darbo laikas:
  I 7:00 – 14:15
  III 7:00 – 14:15
  Su Gintara galite susisiekti:
  Tel.: 8 682 91930
  El. paštu: gintare.povilaitiene@gmail.com

  Gretos darbo laikas:
  I 8:00 – 14:45
  V 8:00 – 14:45
  Su Greta galite susisiekti:
  El.paštu: ggruzauskaite@gmail.com.

  Specialistės dirba su ikimokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais kalbos ir komunikacijos bei vaiko raidos sutrikimų, konsultuoja tėvus ir pedagogus, dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.

 • Logopedė JŪRATĖ RAČICKIENĖ

  Darbo laikas:
  I, IV 8:00 – 12:00 val.

  Su logopede Jūrate galite susisiekti:
  Tel.: (8 37) 31 30 86
  El. paštu: racickienej@gmail.com

  Specialistė dirba su priešmokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais kalbos ir komunikacijos sutrikimų, konsultuoja tėvus ir pedagogus, dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.