Menu Close

Savivaldos institucijos

Lopšelio-darželio taryba – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, kuri telkia lopšelio – darželio tėvus (globėjus), pedagogus, vietos bendruomenę demokratiniam  lopšelio – darželio valdymui, padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus, atstovauti lopšelio-darželio direktoriui teisėtiems įstaigos interesams.

Lopšelio-darželio tarybos sudėtis:

Lopšelio-darželio tarybos pirmininkė –Edita Martinkėnienė
Kontaktai: el. paštas  editamartin1@yahoo.com, tel. Nr. +370 687 27167

Nariai:
Birutė Korzūnė, tėvų atstovė
Justina Povilaitienė, tėvų atstovė
Eglė Krivickaitė-Leišienė, tėvų atstovė
Karolis Zaveckas, tėvų atstovas
Petras Šukys, tėvų atstovas
Renata Čikonienė, pedagogų atstovė
Rasa Dražbienė, pedagogų atstovė
Karolina Mauliūtė, pedagogų atstovė
Daiva Čalkūnienė, darbuotojų atstovė
Dalė Majauskienė, darbuotojų atstovė
Daiva Jalinskienė, darbuotojų atstovė


Mokytojų taryba – nuolat veikianti lopšelio – darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio – darželio direktorius, visi lopšelyje – darželyje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Informacija atnaujinta: 2024-04-06

Skip to content