• Meninio ugdymo mokytoja ALMA ZAIKAUSKAITĖ

  Darbo laikas:
  I, II, III; IV 8.00 – 15.30 val.
  V 8.00 – 12.00 val.

  Su meninio ugdymo mokytoja Alma galite susisiekti:
  Tel.: 8 645 93304
  El. paštu: almutaite@gmail.com

  Meninio ugdymo mokytoja organizuoja vaikų muzikinį ugdymą, renginius ir šventes, individualizuoja ugdymą pagal vaikų gebėjimus, poreikius, galimybes, interesus, bendradarbiauja su grupių pedagogais, numatant veiklą, organizuojant renginius, vertinant vaikų daromą pažangą ir pasiekimus, rengiant projektus, padeda vaikams pasirengti dalyvauti koncertuose, konkursuose, projektuose.