Menu Close

Nuotolinis ugdymas

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas Peržiūrėti

Nuotolinio ugdymo veiksmų planas  Peržiūrėti

Aplinkos nuotoliniam ugdymui Peržiūrėti

Daugiau apie nuotolinį ugdymą Peržiūrėti

 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBĄ NUO BIRŽELIO 1 D.

Nuo birželio 1 d atsidaro visos darželio grupės ir laukiame sugrįžtančių visų vaikučių. Siekdami užtikrinti ugdymo organizavimo būtinąsias sąlygas, vaikų priėmimą vykdysime jau nustatyta tvarka:

1) Po karantino atvykstantieji į grupę pirmą kartą pateikia vaiko tėvų (įtėvių, globėjų) pasirašytą deklaraciją (pridedama). Prašome atidžiai ją perskaityti, pasirūpinti jos atsispausdinimu ir turėti atvykus į darželį. Be pasirašytos deklaracijos vaiko priimti negalėsime.

2) Tėveliai į grupes kol kas nebus įleidžiami. Vaikus lydintys asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Į grupes vaikučius priimsime ir išleisime per skirtingus lopšelio-darželio įėjimus:

  • Meškučių“ ir „Boružėlių“ grupės – per pagrindinį įėjimą (pagrindinio pastato vidurinės durys);
  • „Raidelių“ ir „Varlyčių“ grupės – pagrindinio pastato kairės pusės durys;
  • „Skruzdėliukų“ ir „Ančiukų“ grupėspagrindinio pastato dešinės pusės durys;
  • „Žirniukų“ ir „Bitučių“ grupės – šoninis iš kairės pastato pusės įėjimas;
  • „Saulučių“ ir „Nykštukų“ grupės – šoninis iš dešinės pastato pusės įėjimas.

3) Įėję pro darželio vartus, skambinkite grupės mokytojai. Grupių telefonų numeriai bus užrašyti ir ant durų, pro kurias vaikučiai bus įleidžiami į grupes. Atėjus prie nurodytų durų, vaiką(us) lauke pasitiks grupės mokytoja arba mokytojo padėjėja, dėvinti apsaugos priemones. Koridoriuje vaikui bekontakčiu termometru bus pamatuojama temperatūra. Nepriimsime vaikų, kurių kūno temperatūra atvykimo metu bus aukštesnė nei 37,3°C arba turės išorinių ligos požymių (pasunkėjęs kvėpavimas, sloga, čiaudulys, kosulys).

4) Nesineškite į darželį jokių žaislų ar kitų daiktų iš namų, draudžiama.

5) Atvykę vaiko(ų) atsiimti, taip pat skambinsite grupės telefonu, jei vaikai yra grupėje. Jei vaikai bus lauko žaidimų aikštelėje, vaikas(ai) išsivedami iš grupės žaidimų aikštelės.

6) Apie vaiko neatvykimą į lopšelį – darželį ir apie vaiko sveikatą prašysime informuoti nurodytais grupių telefonais iki 8.30 val. ryto.

7) Dienos eigoje pasireiškus vaiko sveikatos negalavimams, jus informuosime ir privalėsite skubiai paimti vaiką iš grupės.

Visų grupių darbo laikas vienodas: 7.00 – 17.30 val. Prailginta grupė neveiks.

Daugiau apie ugdymo organizavimo tvarką nuo birželio 1 d.:  Peržiūrėti

 

 

Vadovaujantis Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2019 m. spalio 15 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-454, 10.8 punktu, atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai nemokakai mokykla uždaroma dėl paskelbtos epidemijos.

 

Informacija atnaujinta: 2020-06-01

Skip to content