Priešmokyklinis ugdymas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. yra privalomas.

2021-2022 mokslo metais veikia dvi priešmokyklinio ugdymo grupės: „Meškučių“ ir „Varliukų“ .  Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal  Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą (2014)  Peržiūrėti dokumentą

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtintas Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas  Peržiūrėti dokumentą

Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas Peržiūrėti dokumentą

Daugiau informacijos apie priešmokyklinio ugdymo organizavimą galite rasti čia…