Priešmokyklinis ugdymas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. yra privalomas.

2022-2023 mokslo metais veikia dvi priešmokyklinio ugdymo grupės: „Meškučių“ ir „Varliukų“Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal  Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą (2022) Peržiūrėti dokumentą

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtintas Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas  Peržiūrėti dokumentą

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021-12-27 įsakymu patvirtintas Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas  Peržiūrėti dokumentą

Daugiau informacijos apie priešmokyklinio ugdymo organizavimą galite rasti čia…