Įgyvendinami projektai

Tarptautinis eTwinning projektas „Darni aplinka – įtraukiojo ugdymo(si) įgalinimas“ (2022 m.) Peržiūrėti

Įgyvendinti projektai

Tarptautinis eTwinning projektas „Active European Citizen. Helping childre to grow up!” (2021 – 2022 m. m.) Peržiūrėti

Respublikinis projektas „Sveikatiada“ (2021 – 2022 m. m.) Peržiūrėti

Tarptautinis eTwinning projektas „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“ (2020 – 2021 m. m.)  Peržiūrėti

Respublikinis projektas „Sveikatiada“ (2020 – 2021 m. m.)  Peržiūrėti

Tarptautinis eTwinning projektas „STEAM education in kindergarten“ (2020 – 2021 m. m.)  Peržiūrėti

Tarptautinis eTwinning projektas „I’m a teacher, what’s your superpower?“ (2020 m.)  Peržiūrėti