Tėvų apklausa dėl ugdymosi kokybės ir vaikų savijautos vertinimo (2022 m.) Peržiūrėti

Tėvų apklausa dėl priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo (2022 m.) Peržiūrėti

Tėvų apklausa dėl ugdymosi kokybės ir vaikų savijautos vertinimo (2021 m.) Peržiūrėti

Tėvų apklausa dėl priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo (2021 m.) Peržiūrėti

Tėvų apklausa dėl ugdymosi kokybės ir vaikų savijautos vertinimo (2020 m.) Peržiūrėti

Tėvų apklausa dėl priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo (2020 m.) Peržiūrėti

Tėvų apklausa dėl nuotolinio ugdymo kokybės vertinimo (2020 m.) Peržiūrėti

Tėvų poreikio dėl nuotolinio ugdymo teikimo tyrimas (2020 m.) Peržiūrėti

Mokytojų pasitenkinimo darbu ir mikroklimato tyrimas (2019 m.)  Peržiūrėti

Mokytojų motyvacijos stiliaus tyrimas (2019 m.) Peržiūrėti

Tėvų apklausa dėl ugdymo kokybės ir vaikų pasiekimų vertinimo ( 2019 m.) Peržiūrėti

Tėvų apklausa dėl įstaigos veiklos vertinimo ( 2017 m.) Peržiūrėti

Vartotojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis tyrimo rezultatai ( 2013 m.)  Peržiūrėti