Mokytojų pasitenkinimo darbu ir mikroklimato tyrimas (2019 m.)  Peržiūrėti

Mokytojų motyvacijos stiliaus tyrimas (2019 m.) Peržiūrėti

Tėvų apklausa dėl ugdymo kokybės ir vaikų pasiekimų vertinimo ( 2019 m.) Peržiūrėti

Tėvų apklausa dėl įstaigos veiklos vertinimo ( 2017 m.) Peržiūrėti

Vartotojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis tyrimo rezultatai ( 2013 m.)  Peržiūrėti