Maitinimo organizavimas

Vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintu „Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu“.  Peržiūrėti dokumentą

Vaikų maitinimo organizavimo Kauno lopšelyje – darželyje „Vaikystė“ tvarkos aprašas. Peržiūrėti dokumentą

Lopšelis – darželis „Vaikystė“ dalyvauja Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje, finansuojamose Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Valgiaraščių vertinimo pažymos:

Peržiūrėti (4-7 metai)

Peržiūrėti (1-3 metai)

Peržiūrėti (1-3 ir 4-7 metai)

Savaitės valgiaraštis Peržiūrėti