Maitinimo organizavimas

Vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintu „Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu“.  Peržiūrėti dokumentą

Vaikų maitinimo organizavimo Kauno lopšelyje – darželyje „Vaikystė“ tvarkos aprašas. Peržiūrėti dokumentą

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl socialinės paramos vaikams skyrimo ir teikimo  Peržiūrėti dokumentą

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl nemokamam maitinimui skiriamų lėšų dydžio Peržiūrėti dokumentą

Lopšelis – darželis „Vaikystė“ dalyvauja Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje, finansuojamose Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Valgiaraščių vertinimo pažymos:

Peržiūrėti (4-7 metai)

Peržiūrėti (1-3 metai)

Peržiūrėti (1-3 ir 4-7 metai)

Savaitės valgiaraštis 

2021 m. kovo mėn. 1 – 5 d.  Peržiūrėti

2021 m. vasario mėn. 22-26 d.  Peržiūrėti