Maitinimo organizavimas

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro naujos redakcijos „Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas“, patvirtintas 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V- 394.  Peržiūrėti dokumentą

Kauno lopšelio- darželio „Vaikystė“ maitinimo organizavimo tvarkos aprašas Peržiūrėti dokumentą

Valgiaraščių vertinimo pažymos:

Peržiūrėti (4-7 metai)

Peržiūrėti (1-3 metai)

Peržiūrėti (1-3 ir 4-7 metai)

Savaitės valgiaraštis Peržiūrėti