Viešųjų pirkimų skelbimai  Peržiūrėti

Mažos vertės pirkimų aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus  2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo Peržiūrėti dokumentą

Kauno lopšelio darželio „Vaikystė“ viešųjų pirkimų  organizavimo tvarkos aprašas Peržiūrėti dokumentą aprašo priedai Peržiūrėti

Metų viešųjų pirkimų planai:

2021 metų viešųjų pirkimų planas  Peržiūrėti dokumentą

2020 metų viešųjų pirkimų plano papildymas  Peržiūrėti dokumentą

2020 metų viešųjų pirkimų plano papildymas  Peržiūrėti dokumentą

2020 metų viešųjų pirkimų planas Peržiūrėti dokumentą

2019 metų viešųjų pirkimų plano papildymas Peržiūrėti dokumentą

2019 metų viešųjų pirkimų planas Peržiūrėti dokumentą

2018 metų viešųjų pirkimų planas Peržiūrėti dokumentą

2017 metų viešųjų pirkimų plano papildymas Peržiūrėti dokumentą

2017 metų viešųjų pirkimų planas   Peržiūrėti dokumentą

2016 metų viešųjų pirkimų planas   Peržiūrėti dokumentą

Pirkimų suvestinės:

2021 metų pirkimų suvestinė  Peržiūrėti dokumentą

2020 metų pirkimų suvestinė Peržiūrėti dokumentą

2019 metų pirkimų suvestinė Peržiūrėti dokumentą

2018 metų pirkimų suvestinė   Peržiūrėti dokumentą

2017 metų pirkimų suvestinė  Peržiūrėti dokumentą

2016 metų pirkimų suvestinė Peržiūrėti dokumentą

Pirkimų ataskaitos:

2020 metų ataskaita Atn-3 Peržiūrėti dokumentą

2019 metų ataskaita Atn-3 Peržiūrėti dokumentą

2018 metų ataskaita Atn3 Peržiūrėti dokumentą

2017 metų ataskaita Atn3 Peržiūrėti dokumentą

2016 metų ataskaita At-6   Peržiūrėti dokumentą

2015 metų ataskaita At-6   Peržiūrėti dokumentą

Sutarčių viešinimas:  Peržiūrėti