• Gera vaiko savijauta

  Kuriame tokią emocinę aplinką, kurioje vaikas jaučiasi saugiai ir maloniai.

 • Mums kiekvienas vaikas - ypatingas

  Atsižvelgdami į kiekvieno vaiko individualias prigimtines galias, poreikius, patirtį, mokymosi stilių, kūrybiškai taikome ugdymo(si) metodus. Vaiko ugdymo(si) raidą ir pasiekimus nuolat stebime ir įvertiname, ugdymo(si) rezultatus individualiai aptariame su tėveliais.

 • Mišraus amžiaus grupės

  3-5 metų amžiaus vaikams sudarome sąlygas būti kartu su savo broliukais, sesutėmis. Skirtingo amžiaus vaikai mokosi vieni iš kitų (globoti, padėti, kreiptis pagalbos), plečia savo bendravimo patirtį, turtina kalbą, įgyja socialinių įgūdžių.

 • Kartu su šeima

  Kviečiame šeimas būti arti mūsų: dalinamės informacija, nuolat tariamės dėl vaiko ugdymo(si) poreikių ir galimybių, sunkumų įveikimo būdų, kviečiame teikti idėjas ir dalyvauti priimant sprendimus dėl aplinkos kūrimo, bendrų projektų rengimo, lėšų panaudojimo, renginių organizavimo ir kt. Tėvelių atsiliepimai, pastabos, nuomonė mums yra labai vertingi!

 • Tėvystės įgūdžių programos

  Tėveliai turi galimybę ne tik aktyviai dalyvauti „Vaikystės“ gyvenime, bet ir tobulinti tėvystės įgūdžius. Nuolat organizuojamos STEP (angl. Systematic Training for Effective Parenting) – pozityvios tėvystės įgūdžių tobulinimo grupės mažylių ir priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvams, kurias veda darželio psichologė. STEP programa – populiari pasaulyje ir vienintelė Lietuvoje, kurios poveikio pagrįstumas patvirtintas moksliniais tyrimais. Kviečiame prisijungti!

 • Svarbu viskas, kas supa vaiką

  Mums artimas Reggio Emilia metodo (įkūrėjas – italų pedagogas L. Malaguzzi) požiūris, kad aplinka yra kaip dar vienas pedagogas. Kuriame šiltus vaikų, tėvelių ir pedagogų santykius, kurie užtikrina emociškai palankią aplinką, sudaro sąlygas vaikams patirti kūrybos ir atradimo džiaugsmą, reikšti savo nuomonę, būti aktyviais dalyviais. Visa aplinka „Vaikystėje“ tarnauja vaikui: maksimaliai išnaudojame visas vidaus erdves (koridorius, rūbinėles, miegamuosius, prausyklas ir kt.) Grupėse įrengti sporto įrenginiai, čiuožyklos, sūpynės, priemonės tyrinėjimams („šviesos“ stalai, projektoriai, prožektoriai, „palangių darželiai“ ir kt.), relaksacijos, poilsio ir atsipalaidavimo erdvės (sėdmaišiai, hamakai, minkšti žaislai), šiuolaikinės technologijos, tarnaujančios pažinimui ir mokymuisi.

 • Lauko pedagogika

  Domėdamiesi Skandinavijos ir kitų Europos šalių patirtimi, ugdymo procese diegiame „lauko pedagogikos“ idėjas: veikia „lauko virtuvėlės“, kūrybinės dirbtuvės, sodinamos ir auginamos daržovės, vaistažolės, gėlės, prieskoninės žolės. Įrengta „miško aikštelė“ – natūralios gamtos tyrinėjimo erdvė. Darželio teritorijoje – kalneliai, augalų labirintai, sūpynės, lipynės, pavėsinės, terasos, kuriose galima žaisti ir lyjant, vidinis jaukus uždaras kiemelis, profesionalios dangos futbolo aikštelė, aptverta tinklu. Džiaugiamės, kad turime vieną didžiausių darželio lauko teritorijų visame mieste. Vadovaujamės nuostata, kad nėra blogo oro – nebent netinkama apranga!

 • Ekskursijos ir išvykos

  Turime senas tradicijas keliauti – vaikai su pedagogais (dažnai lydimi ir tėvelių) lankosi įvairiose Kauno miesto ir rajono vietovėse: gamtoje, muziejuose, edukacinėse programose, konkursuose, varžybose ir šiaip svečiuose. Ekskursijos ir išvykos praturtina vaikų patirtį, jie susipažįsta su artimiausia gamtine, socialine ir kultūrine aplinka, mokosi orientuotis naujoje aplinkoje.

 • Šiuolaikinės technologijos

  Informacinės technologijos (kompiuteriai, interaktyvi SMART lenta, fotoaparatai, mobilieji telefonai, vaizdo kameros ir kt.) žadina vaikų motyvaciją mokytis, pažinti, atrasti, plečia mąstymo galimybes. Vaikai tyrinėja ir atranda įvairias technologijų panaudojimo galimybes, jų pagalba pažįsta aplinkos daiktus bei reiškinius, renka informaciją, mokosi lyginti, rūšiuoti, apibendrinti, rasti nestandartinius sprendimus, įgytą patirtį panaudoti žaidimuose.

 • Svarbi vaiko sėkmė mokykloje

  Mokyklinės brandos siekiame nuosekliai nuo pat pirmų vaiko ugdymosi įstaigoje metų. Parengti vaiką sėkmingam mokymuisi mokykloje – vienas iš pagrindinių mūsų siekių. Baigę ikimokyklinio ugdymo programą, 5-6 metų vaikai tęsia ugdymąsi priešmokyklinėse grupėse. Šešiamečiams ypač stipriname nuostatą tyrinėti ir mokytis žaidžiant, didelį dėmesį skiriame mokėjimo mokytis, kūrybiškumo ir verslumo gebėjimų ugdymuisi.

 • Tarptautinė programa „Zipio draugai“

  Visose „Vaikystės“ priešmokyklinėse grupėse įgyvendinama tarptautinė „Zipio draugų“ programa, skirta padėti 5- 7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų. Ši programa moko vaikus, kaip įveikti kasdienius sunkumus, suvokti ir kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Tai – svarbūs įgūdžiai lavinant vaikų emocinį intelektą.

 • Mes – nuolat besimokantys ir atviri naujovėms

  Mūsų bendruomenė yra vieninga ir nuolat besimokanti. Savo kvalifikaciją nuolat tobuliname stebėdami, reflektuodami ir įsivertindami savo praktinę veiklą, apibendrindami įgytą patirtį, įgyvendindami projektus, dalyvaudami tarptautiniuose projektuose, stažuotėse, nacionalinio lygmens mokymuose, kitų kvalifikacijos tobulinimo institucijų programose, patys rengdami seminarus kitų įstaigų pedagogams. Vertiname kūrybiškumą, naujas idėjas, nuomonių įvairovę.

© 2020 m. Kauno lopšelis - darželis "Vaikystė"