Menu Close
Gera vaiko savijauta
Kuriame tokią emocinę aplinką, kurioje vaikas jaučiasi saugiai ir maloniai.
Mums kiekvienas vaikas - ypatingas
Atsižvelgdami į kiekvieno vaiko individualias prigimtines galias, poreikius, patirtį, mokymosi stilių, kūrybiškai taikome ugdymo(si) metodus. Vaiko ugdymo(si) raidą ir pasiekimus nuolat stebime ir įvertiname, ugdymo(si) rezultatus individualiai aptariame su tėveliais.
Mišraus amžiaus grupės
3-5 metų amžiaus vaikams sudarome sąlygas būti kartu su savo broliukais, sesutėmis. Skirtingo amžiaus vaikai mokosi vieni iš kitų (globoti, padėti, kreiptis pagalbos), plečia savo bendravimo patirtį, turtina kalbą, įgyja socialinių įgūdžių.
Kartu su šeima
Kviečiame šeimas būti arti mūsų: dalinamės informacija, nuolat tariamės dėl vaiko ugdymo(si) poreikių ir galimybių, sunkumų įveikimo būdų, kviečiame teikti idėjas ir dalyvauti priimant sprendimus dėl aplinkos kūrimo, bendrų projektų rengimo, lėšų panaudojimo, renginių organizavimo ir kt. Tėvelių atsiliepimai, pastabos, nuomonė mums yra labai vertingi!
Tėvystės įgūdžių programos
Tėveliai turi galimybę ne tik aktyviai dalyvauti „Vaikystės“ gyvenime, bet ir tobulinti tėvystės įgūdžius. Nuolat organizuojamos STEP (angl. Systematic Training for Effective Parenting) – pozityvios tėvystės įgūdžių tobulinimo grupės mažylių ir priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvams, kurias veda darželio psichologė. STEP programa – populiari pasaulyje ir vienintelė Lietuvoje, kurios poveikio pagrįstumas patvirtintas moksliniais tyrimais. Kviečiame prisijungti!
Svarbu viskas, kas supa vaiką
Mums artimas Reggio Emilia metodo (įkūrėjas - italų pedagogas L. Malaguzzi) požiūris, kad aplinka yra kaip dar vienas pedagogas. Kuriame šiltus vaikų, tėvelių ir pedagogų santykius, kurie užtikrina emociškai palankią aplinką, sudaro sąlygas vaikams patirti kūrybos ir atradimo džiaugsmą, reikšti savo nuomonę, būti aktyviais dalyviais. Visa aplinka „Vaikystėje“ tarnauja vaikui: maksimaliai išnaudojame visas vidaus erdves (koridorius, rūbinėles, miegamuosius, prausyklas ir kt.) Grupėse įrengti sporto įrenginiai, čiuožyklos, sūpynės, priemonės tyrinėjimams („šviesos“ stalai, projektoriai, prožektoriai, „palangių darželiai“ ir kt.), relaksacijos, poilsio ir atsipalaidavimo erdvės (sėdmaišiai, hamakai, minkšti žaislai), šiuolaikinės technologijos, tarnaujančios pažinimui ir mokymuisi.
Lauko pedagogika
Domėdamiesi Skandinavijos ir kitų Europos šalių patirtimi, ugdymo procese diegiame „lauko pedagogikos“ idėjas: veikia „lauko virtuvėlės“, kūrybinės dirbtuvės, sodinamos ir auginamos daržovės, vaistažolės, gėlės, prieskoninės žolės. Įrengta „miško aikštelė“ – natūralios gamtos tyrinėjimo erdvė. Darželio teritorijoje - kalneliai, augalų labirintai, sūpynės, lipynės, pavėsinės, terasos, kuriose galima žaisti ir lyjant, vidinis jaukus uždaras kiemelis, profesionalios dangos futbolo aikštelė, aptverta tinklu. Džiaugiamės, kad turime vieną didžiausių darželio lauko teritorijų visame mieste. Vadovaujamės nuostata, kad nėra blogo oro - nebent netinkama apranga!
Ekskursijos ir išvykos
Turime senas tradicijas keliauti – vaikai su pedagogais (dažnai lydimi ir tėvelių) lankosi įvairiose Kauno miesto ir rajono vietovėse: gamtoje, muziejuose, edukacinėse programose, konkursuose, varžybose ir šiaip svečiuose. Ekskursijos ir išvykos praturtina vaikų patirtį, jie susipažįsta su artimiausia gamtine, socialine ir kultūrine aplinka, mokosi orientuotis naujoje aplinkoje.
Šiuolaikinės technologijos
Informacinės technologijos (kompiuteriai, interaktyvi SMART lenta, fotoaparatai, mobilieji telefonai, vaizdo kameros ir kt.) žadina vaikų motyvaciją mokytis, pažinti, atrasti, plečia mąstymo galimybes. Vaikai tyrinėja ir atranda įvairias technologijų panaudojimo galimybes, jų pagalba pažįsta aplinkos daiktus bei reiškinius, renka informaciją, mokosi lyginti, rūšiuoti, apibendrinti, rasti nestandartinius sprendimus, įgytą patirtį panaudoti žaidimuose.
Svarbi vaiko sėkmė mokykloje
Mokyklinės brandos siekiame nuosekliai nuo pat pirmų vaiko ugdymosi įstaigoje metų. Parengti vaiką sėkmingam mokymuisi mokykloje – vienas iš pagrindinių mūsų siekių. Baigę ikimokyklinio ugdymo programą, 5-6 metų vaikai tęsia ugdymąsi priešmokyklinėse grupėse. Šešiamečiams ypač stipriname nuostatą tyrinėti ir mokytis žaidžiant, didelį dėmesį skiriame mokėjimo mokytis, kūrybiškumo ir verslumo gebėjimų ugdymuisi.
Tarptautinė programa „Zipio draugai“
Visose „Vaikystės“ priešmokyklinėse grupėse įgyvendinama tarptautinė „Zipio draugų“ programa, skirta padėti 5- 7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų. Ši programa moko vaikus, kaip įveikti kasdienius sunkumus, suvokti ir kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Tai – svarbūs įgūdžiai lavinant vaikų emocinį intelektą.
Mes – nuolat besimokantys ir atviri naujovėms
Mūsų bendruomenė yra vieninga ir nuolat besimokanti. Savo kvalifikaciją nuolat tobuliname stebėdami, reflektuodami ir įsivertindami savo praktinę veiklą, apibendrindami įgytą patirtį, įgyvendindami projektus, dalyvaudami tarptautiniuose projektuose, stažuotėse, nacionalinio lygmens mokymuose, kitų kvalifikacijos tobulinimo institucijų programose, patys rengdami seminarus kitų įstaigų pedagogams. Vertiname kūrybiškumą, naujas idėjas, nuomonių įvairovę.
Previous slide
Next slide

Naujienos

Keliauju su skruzdėliuku!

Kartu su prevenciniu projektu „Vaiko kelias į gražią kalbą“ pas „Skruzdėliukus“ atkeliavo Ponas Skruzdėliukas, kuris kvietė keliauti, tyrinėti, atrasti ir tuo pasidalinti su savo draugais

Skaityti plačiau »

Darželyje karaliavo kamuoliai!

Šeštąją stovyklos „Olimpinė vasara 2024“ dieną darželyje karaliavo kamuoliai. Pats mėgstamiausias vaikų sportinis žaidimas – futboliukas. Lauko futbolo aikštelėje sužaista 16 rungtynių ir įspirti 32

Skaityti plačiau »

Savitumas

Trumpai apie mus

Kauno lopšelis – darželis „Vaikystė“ (buvęs 4 – asis lopšelis – darželis) pradėjo veikti 1969 metais. Sovietmečiu niekuo neišsiskyręs iš kitų darželių, savo „atgimimo“ laikotarpį išgyveno Lietuvai atgavus nepriklausomybę.

1992 metais konkurso būdu tapome Atviros Lietuvos ir Danijos Egmonto Peterseno fondų projekto „Ikimokyklinio ugdymo sistemos demokratizavimas“ (sutrumpintai vadinamu Egmonto projektu) nariais. Šio tarptautinio projekto tikslas buvo globalus – padėti vykdyti ir plėtoti ikimokyklinio ugdymo sistemos reformą Lietuvoje.

Egmonto projektas buvo vykdomas nuo 1993 iki 2005 metų. Projekto metu sistemingai diegta nauja vaiko ir vaikystės samprata, kuri tiesiogiai siejosi su pedagogų nuostatų kaita. Šiam tikslui kaip pagrindinis mokymosi principas ir darbo forma buvo pasirinktas projektų metodas. Svarbu pabrėžti, kad projektų metodas skatino pedagogų aktyvumą ir kūrybiškumą, padėjo atsisakyti akademinio ugdymo nuostatų, mokė kelti problemas ir kūrybiškai jas spręsti.

Aktualu

Rekomendacijos pradedantiems lankyti darželį

IMG_1273

Abipusis ryšys

Susisiekite su mumis

Mums labai svarbi jūsų nuomonė, nes tikime, kad viskas, kas geriausia yra sukuriama bendromis pastangomis, todėl maloniai Jūsų prašome pasidalinti savo mintimis, išsakyti pastabas, o gal tiesiog pagirti kurį nors mūsų įstaigos narį 🙂

Bendradarbiavimas

Partneriai ir projektai

Lopšelio-darželio ugdytiniai dalyvavo įvairiose akcijose, konkursuose, kūrybiniuose projektuose, parodose.

Skip to content