Menu Close

Istorija

Kauno lopšelis – darželis „Vaikystė“ (buvęs 4 – asis lopšelis – darželis) pradėjo veikti 1969 metais. Sovietmečiu niekuo neišsiskyręs iš kitų darželių, savo „atgimimo“ laikotarpį išgyveno Lietuvai atgavus nepriklausomybę.

1992 metais konkurso būdu tapome Atviros Lietuvos ir Danijos Egmonto Peterseno fondų projekto „Ikimokyklinio ugdymo sistemos demokratizavimas“ (sutrumpintai vadinamu Egmonto projektu) nariais. Šio tarptautinio projekto tikslas buvo globalus – padėti vykdyti ir plėtoti ikimokyklinio ugdymo sistemos reformą Lietuvoje.

Egmonto projektas buvo vykdomas nuo 1993 iki 2005 metų. Projekto metu sistemingai diegta nauja vaiko ir vaikystės samprata, kuri tiesiogiai siejosi su pedagogų nuostatų kaita. Šiam tikslui kaip pagrindinis mokymosi principas ir darbo forma buvo pasirinktas projektų metodas. Svarbu pabrėžti, kad projektų metodas skatino pedagogų aktyvumą ir kūrybiškumą, padėjo atsisakyti akademinio ugdymo nuostatų, mokė kelti problemas ir kūrybiškai jas spręsti.

Įgyvendinant projektus lopšelio – darželio veikloje įvyko dideli pokyčiai: pasikeitė požiūris į vaiką ir jo ugdymąsi, ugdymo metodų taikymą ir aplinkos kūrimą, keitėsi pedagogų ir vaikų santykiai, vaikų tarpusavio santykiai, pedagogo vaidmuo vaikų ugdymosi procese.
1997 metais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kolegijos sprendimu mūsų lopšeliui – darželiui suteiktas Vaikystės pedagogikos centro statusas, kurio paskirtis – skleisti ir plėtoti demokratines Egmonto projekto idėjas.

Daugiau informacijos: Vaikystės sampratos paradigmos kaita: „Ikimokyklinio ugdymo sistemos demokratizavimo“ projekto (1993 – 2005) studija http://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9706

Informacija atnaujinta: 2024-04-06

Skip to content