KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO „VAIKYSTĖ“ DARBUOTOJAI

2021-2022 MOKSLO METAI

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Atliekamos funkcijos Specialieji reikalavimai Kontaktinė informacija
1. Regina Beinorienė Direktorė Įstaigos veiklos organizavimas ir vykdomų funkcijų užtikrinimas Aukštasis universitetinis, mgs. 8 37 311014 direktore@vaikystes.lt
2. Justė Labukienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ugdymo programų vykdymas ir metodinės veiklos organizavimas Aukštasis universitetinis, mgs. 8 37 313086 pavaduotoja@vaikystes.lt
3. Jūratė Lietuvnikienė Psichologė Psichologinės pagalbos teikimas Aukštasis universitetinis, mgs. 8 37 313086 info@vaikystes.lt
4. Inesa Juškienė Logopedė, specialioji pedagogė Specialiosios pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos, raidos sutrikimų Aukštasis universitetinis 8 37 313086 info@vaikystes.lt
5. Aistė Kulbytė-Usavičienė Logopedė, specialioji pedagogė Specialiosios pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų Aukštasis universitetinis, mgs. 8 37 313086 info@vaikystes.lt
6. Vilma Danienė Meninio ugdymo mokytoja Meninės veiklos organizavimas Aukštasis universitetinis 8 37 313086 info@vaikystes.lt
7. Isalanda Kaušiūtė
Meninio ugdymo mokytoja Meninės veiklos organizavimas Aukštasis universitetinis 8 37 313086 info@vaikystes.lt
8. Kristina Abraitienė Mokytoja, meninio ugdymo mokytoja
Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, meninės veiklos organizavimas
Aukštasis universitetinis 8 37 313086
8 672 81796
info@vaikystes.lt
9. Vida Mikelkevičienė Mokytoja Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas Specialus vidurinis 8 37 313086
8 672 82524
info@vaikystes.l
10. Inga Kajokienė Mokytoja Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis, mgs. 8 37 313086
8 672 82655
info@vaikystes.lt
11. Kristina Rimkevičienė Mokytoja Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
12. Elvina Aleknaitė Mokytoja Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas Vidurinis 8 37 313086
8 672 82524
info@vaikystes.lt
13. Audronė Randienė Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis 8 37 313086
8 672 83104
info@vaikystes.lt
14. Rūta Gudauskienė Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis neuniversitetinis 8 37 313086
8 672 83104
info@vaikystes.lt
15. Laima Albina Darvidienė Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis 8 37 313086
8 672 81961
info@vaikystes.lt
16. Agnė Kazakevičiūtė
Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis neuniversitetinis 8 37 313086
8 672 81745
info@vaikystes.lt
17. Rūta Burinskienė Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis, mgs. 8 37 313086
8 672 81961
info@vaikystes.lt
18. Rasa Regina Dražbienė Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis 8 37 313086
8 672 82383
info@vaikystes.lt
19. Loreta Mockevičienė Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Specialus vidurinis 8 37 313086
8 672 82383
info@vaikystes.lt
20. Edita Martinkėnienė Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis 8 37 313086
8 672 81796
info@vaikystes.lt
21. Karolina Mauliūtė Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis neuniversitetinis 8 37 313086
8 672 83117
info@vaikystes.lt
22. Dalia Valiūnienė Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis neuniversitetinis 8 37 313086
8 672 82311
8 67096794
info@vaikystes.lt
23. Vilija Pranaitienė Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis, mgs. 8 37 313086
8 67096794
info@vaikystes.lt
24. Birutė Žvirblytė Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis, mgs. 8 37 313086
8 672 82311
info@vaikystes.lt
25. Lina Valevičė
Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Vidurinis 8 37 313086
8 672 83117
info@vaikystes.lt
26. Daiva Čalkūnienė Ūkio padalinio vadovė Ūkinės veiklos organizavimas Specialus vidurinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
27. Dalė Majauskienė Raštvedė Dokumentų valdymas, darbas su el. dokumentų valdymo sistemomis Aukštasis universitetinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
28. Eglė Macevičienė Sandėlininkė Maisto produktų priėmimas, sandėliavimas, išdavimas ir apskaita Aukštasis universitetinis 8 37 313086
sandelys@vaikystes.lt
29. Erika Mitrovienė Virėja Maisto patiekalų gaminimas Specialus vidurinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
30. Nijolė Griškevičienė Virėja Maisto patiekalų gaminimas Specialus vidurinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
31. Rima Urbonienė Virėja Maisto patiekalų gaminimas Specialus vidurinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
32. Lijana Kleizienė Raštvedė Duomenų apie mitybą, sveikatą ir vaikų lankomumą tvarkymas Aukštasis neuniversitetinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
33. Asta Balsienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Grupių patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Vidurinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
34. Zinaida Gentvilaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Grupių patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Vidurinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
35. Daiva Jalinskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Grupių patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Specialus vidurinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
36. Lolita Jurgaitienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Grupių patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Specialus vidurinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
37. Saulė Kurmelienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Grupių patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Vidurinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
38. Sandra Mikulėnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Grupių patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Vidurinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
39. Sandra Naskauskaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Grupių patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Vidurinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
40. Audronė Puškova Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Pagalbos aGrupių patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Specialus vidurinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
41. Jūratė Rilienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Grupių patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Specialus vidurinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
42. Darija Jakaitytė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja, meninio ugdymo mokytoja
Grupių patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas, meninės veiklos organizavimas Aukštasis universitetinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
43. Edita Kšivickienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja, meninio ugdymo mokytoja Grupių patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas, meninės veiklos organizavimas Vidurinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
44. Agnė Mačiulaitienė Mokytojo padėjėja Pagalbos vaikui ir mokytojai ugdymosi procese teikimas Aukštesnysis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
45. Janina Martuzevičienė Valytoja Patalpų valymas Vidurinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
46. Antanas Jasevičius Kiemsargis, ūkvedys Kiemo teritorijos tvarkymas, remonto darbų vykdymas Vidurinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
47. Vytautas Vaclovas Pukas Ūkvedys, kiemsargis Remonto darbų vykdymas, kiemo teritorijos tvarkymas Specialus vidurinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt