KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO „VAIKYSTĖ“ DARBUOTOJAI

2019-2020 MOKSLO METAI

Eil. Nr.Vardas, pavardėPareigosAliekamos funkcijosSpecialieji reikalavimaiKontaktinė informacija
1.Regina BeinorienėDirektorėLopšelio – darželio veiklos organizavimas, priežiūra ir įstaigos nuostatuose nurodytų tikslų ir funkcijų įgyvendinimo užtikrinimasAukštasis universitetinis 8 37 313086
direktore@vaikystes.lt
2.Renata ČikonienėDirektoriaus pavaduotoja ugdymuiUgdymo programų vykdymas, metodinės veiklos organizavimas, ugdymo proceso stebėsenos vykdymas ir pedagogų veiklos vertinimas, vadovavimas Vaiko gerovės komisijaiIkimokyklinio ugdymo pedagogikos krypties aukštasis universitetinis 8 37 313086
pavaduotoja@vaikystes.lt
3. Jūratė LietuvnikienėPsichologėPsichologinės pagalbos teikimas, vaiko raidos įvertinimas, prevencinių programų įgyvendinimas, pedagogų ir šeimos konsultavimasPsichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis8 37 313086
info@vaikystes.lt
4.Gintara PovilaitienėLogopedė, specialioji pedagogėVaikų kalbos raidos įvertinimas ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, intelekto, specifinių pažinimo, emocijų, elgesio ir raidos sutrikimų, šeimos informavimas ir konsultavimasAukštasis universitetinis8 37 313086
info@vaikystes.lt
5.Jūratė RačickienėLogopedėVaikų kalbos raidos įvertinimas ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, šeimos informavimas ir konsultavimasAukštasis universitetinis8 37 313086
info@vaikystes.lt
6Greta GružauskaitėLogopedė, specialioji pedagogėVaikų kalbos raidos įvertinimas ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, intelekto, specifinių pažinimo, emocijų, elgesio ir raidos sutrikimų, šeimos informavimas ir konsultavimasAukštasis universitetinis8 37 313086
info@vaikystes.lt
7.Vilma DanienėNeformaliojo ugdymo mokytojaKūno kultūros organizavimas ir sveikatos stiprinimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams Aukštasis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
8.Alma ZaikauskaitėMeninio ugdymo mokytojaMeninės veiklos organizavimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikamsAukštasis 8 37 313086

info@vaikystes.lt

9.Kristina AbraitienėMeninio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo auklėtojaMeninės veiklos organizavimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikamsIkimokyklinio ugdymo pedagogikos krypties aukštasis 8 37 313086
8 672 81796
info@vaikystes.lt
10.Vida MikelkevičienėPriešmokyklinio ugdymo pedagogėPriešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimasSpecialus vidurinis 8 37 313086
8 672 82524
info@vaikystes.lt
11.Inga KajokienėPriešmokyklinio ugdymo pedagogėPriešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimasIkimokyklinio ugdymo pedagogikos krypties aukštasis 8 37 313086
8 672 82655
info@vaikystes.lt
12.Kristina RimkevičienėPriešmokyklinio ugdymo pedagogėPriešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimasIkimokyklinio ugdymo pedagogikos krypties aukštasis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
13.Justė LabukienėPriešmokyklinio ugdymo auklėtojaIkimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimasIkimokyklinio ugdymo pedagogikos krypties aukštasis 8 37 313086
8 672 82524
info@vaikystes.lt
14.Audronė RandienėIkimokyklinio ugdymo auklėtojaIkimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimasIkimokyklinio ugdymo pedagogikos krypties aukštasis 8 37 313086
8 672 83104
info@vaikystes.lt
15.Rūta GudauskienėIkimokyklinio ugdymo auklėtojaIkimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimasIkimokyklinio ugdymo pedagogikos krypties aukštasis 8 37 313086
8 672 83104
info@vaikystes.lt
16.Laima Albina DarvidienėIkimokyklinio ugdymo auklėtojaIkimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimasIkimokyklinio ugdymo pedagogikos krypties aukštasis 8 37 313086
8 672 81961
info@vaikystes.lt
17.Regina MatulevičienėIkimokyklinio ugdymo auklėtojaIkimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimasIkimokyklinio ugdymo pedagogikos krypties aukštasis 8 37 313086
8 672 81745
info@vaikystes.lt
18.Rūta BurinskienėIkimokyklinio ugdymo auklėtojaIkimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimasIkimokyklinio ugdymo pedagogikos krypties aukštasis 8 37 313086
8 672 81961
info@vaikystes.lt
19.Rasa Regina DražbienėIkimokyklinio ugdymo auklėtojaIkimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimasIkimokyklinio ugdymo pedagogikos krypties aukštasis 8 37 313086
8 672 82383
info@vaikystes.lt
22.Loreta MockevičienėIkimokyklinio ugdymo auklėtojaIkimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimasSpecialus vidurinis8 37 313086
8 672 82383
info@vaikystes.lt
20.Edita MartinkėnienėIkimokyklinio ugdymo auklėtojaIkimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimasIkimokyklinio ugdymo pedagogikos krypties aukštasis 8 37 313086
8 672 81796
info@vaikystes.lt
21.Karolina MauliūtėIkimokyklinio ugdymo auklėtojaIkimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimasIkimokyklinio ugdymo pedagogikos krypties aukštasis 8 37 313086
8 672 83117
info@vaikystes.lt
22. Dalia ValiūnienėIkimokyklinio ugdymo auklėtojaIkimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimasIkimokyklinio ugdymo pedagogikos krypties aukštasis 8 37 313086
8 672 82311
8 67096794
info@vaikystes.lt
23.Vilija PranaitienėIkimokyklinio ugdymo auklėtojaIkimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimasIkimokyklinio ugdymo pedagogikos krypties aukštasis 8 37 313086
8 67096794
info@vaikystes.lt
24.Birutė ŽvirblytėIkimokyklinio ugdymo auklėtojaIkimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimasIkimokyklinio ugdymo pedagogikos krypties aukštasis 8 37 313086
8 672 82311
info@vaikystes.lt
25.Giedrė RadžiuvienėIkimokyklinio ugdymo auklėtojaIkimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimasIkimokyklinio ugdymo pedagogikos krypties aukštasis 8 37 313086
8 672 83117
info@vaikystes.lt
26.Toma PakulytėIkimokyklinio ugdymo auklėtojaIkimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimasSocialinio darbo studijų krypties aukštasis8 37 313086
8 672 83117
info@vaikystes.lt
EIL. NR.VARDAS, PAVARDĖPAREIGOS ATLIEKAMOS FUNKCIJOSSPECIALIEJI REIKALAVIMAIOKONTAKTAI
1.DAIVA ČALKŪNIENĖDirektoriaus pavduotoja ūkiuiLopšelio – darželio ūkinės veiklos organizavimas, aprūpinimas, remonto darbų, pastato ir patalpų priežiūros vykdymasSpecialus vidurinis8 37 313086
info@vaikystes.lt
2.DALĖ MAJAUSKIENĖRaštvedė Lopšelio – darželio dokumentų valdymas, darbas su el. dokumentų valdymo sistemomis, darbuotojų asmens bylų tvarkymas, interneto svetainės administravimasAukštasis8 37 313086
info@vaikystes.lt
3.GIEDRĖ STANIONIENĖDuomenų bazės specialistė, archyvarėDuomenų teikimas DVS priemonėmis, tėvų dokumentų dėl mokėjimo nuolaidų tvarkymas, dokumentų parengimas saugojimui, archyvinių dokumentų apskaitos vykdymasAukštasis8 37 313086
info@vaikystes.lt
4.LILIJA ASNAVIČIENĖSandėlininkėMaisto produktų priėmimas ir išdavimas virtuvei pagal valgiaraštį, duomenų suvedimas į sistemą Valga Aukštasis8 37 313086
info@vaikystes.lt
5.ERIKA MITROVIENĖVirėjaLopšelio – darželio virtuvėje maisto gaminimas ir jo išdavimas, geros higienos praktikos taisyklių laikymasis –Specialus vidurinis8 37 313086
info@vaikystes.lt
6NIJOLĖ GRIŠKEVIČIENĖVirėjaLopšelio – darželio virtuvėje maisto gaminimas ir jo išdavimas, geros higienos praktikos taisyklių laikymasis Specialus vidurinis8 37 313086
info@vaikystes.lt
7.RIMA URBONIENĖVirėjaPagalbos auklėtojai ugdymosi procese teikimas, grupių patalpų tvarkymas ir higienos reikalavimų užtikrinimas, žaidimų aikštelių aplinkos priežiūraVidurinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
8.LIJANA KLEIZIENĖAuklėtojos padėjėjaVaikų maitinimo organizavimas, valgiaraščių rengimas, geros higienos praktikos taisyklių laikymosi maisto bloke užtikrinimas Aukštasis8 37 313086
info@vaikystes.lt
9.ASTA BALSIENĖAuklėtojos padėjėjaPagalbos auklėtojai ugdymosi procese teikimas, grupių patalpų tvarkymas ir higienos reikalavimų užtikrinimas, žaidimų aikštelių aplinkos priežiūraVidurinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
10.ZINAIDA GENTVILAITĖAuklėtojos padėjėjaPagalbos auklėtojai ugdymosi procese teikimas, grupių patalpų tvarkymas ir higienos reikalavimų užtikrinimas, žaidimų aikštelių aplinkos priežiūraVidurinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
11.DAIVA JALINSKIENĖAuklėtojos padėjėjaPagalbos auklėtojai ugdymosi procese teikimas, grupių patalpų tvarkymas ir higienos reikalavimų užtikrinimas, žaidimų aikštelių aplinkos priežiūraVidurinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
12.LOLITA JURGAITIENĖAuklėtojos padėjėjaPagalbos auklėtojai ugdymosi procese teikimas, grupių patalpų tvarkymas ir higienos reikalavimų užtikrinimas, žaidimų aikštelių aplinkos priežiūraVidurinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
13.SAULĖ KURMELIENĖAuklėtojos padėjėjaPagalbos auklėtojai ugdymosi procese teikimas, grupių patalpų tvarkymas ir higienos reikalavimų užtikrinimas, žaidimų aikštelių aplinkos priežiūraVidurinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
14.SANDRA MIKULĖNIENĖAuklėtojos padėjėjaPagalbos auklėtojai ugdymosi procese teikimas, grupių patalpų tvarkymas ir higienos reikalavimų užtikrinimas, žaidimų aikštelių aplinkos priežiūraVidurinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
15.SANDRA NASKAUSKAITĖAuklėtojos padėjėjaPagalbos auklėtojai ugdymosi procese teikimas, grupių patalpų tvarkymas ir higienos reikalavimų užtikrinimas, žaidimų aikštelių aplinkos priežiūraVidurinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
16.AUDRONĖ PUŠKOVAAuklėtojos padėjėjaPagalbos auklėtojai ugdymosi procese teikimas, grupių patalpų tvarkymas ir higienos reikalavimų užtikrinimas, žaidimų aikštelių aplinkos priežiūraVidurinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
17.JŪRATĖ RILIENĖAuklėtojos padėjėjaPagalbos auklėtojai ugdymosi procese teikimas, grupių patalpų tvarkymas ir higienos reikalavimų užtikrinimas, žaidimų aikštelių aplinkos priežiūraVidurinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
18SONATA PEREDNIENĖAuklėtojos padėjėjaPagalbos auklėtojai ugdymosi procese teikimas, grupių patalpų tvarkymas ir higienos reikalavimų užtikrinimas, žaidimų aikštelių aplinkos priežiūraAukštasis8 37 313086
info@vaikystes.lt
19DALĖ DAMBRAUSKIENĖAuklėtojos padėjėjaPagalbos auklėtojai ugdymosi procese teikimas, grupių patalpų tvarkymas ir higienos reikalavimų užtikrinimas, žaidimų aikštelių aplinkos priežiūraVidurinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
20.JANINA MARTUZEVIČIENĖValytojaLopšelio – darželio patalpų valymas ir higienos reikalavimų užtikrinimasVidurinis8 37 313086
info@vaikystes.lt
21.GABRIELĖ PANCYREVAITĖValytojaLopšelio – darželio patalpų valymas ir higienos reikalavimų užtikrinimasVidurinis8 37 313086
info@vaikystes.lt
22.ANTANAS JASEVIČIUSKiemsargis, pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkasLopšelio – darželio kiemo teritorijos tvarkymas ir priežiūra; įstaigos pastato ir teritorijos saugojimas ir perdavimas saugos tarnybaiVidurinis8 37 313086
info@vaikystes.lt
23.VYTAUTAS VACLOVAS PUKASPastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas, kiemsargisStatybos remonto darbų pastato viduje ir išorėje vykdymas, vidaus ir lauko inventoriaus remontas, kiemo teritorijos tvarkymas ir priežiūraVidurinis8 37 313086
info@vaikystes.lt