KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO „VAIKYSTĖ“ DARBUOTOJAI

2022-2023 MOKSLO METAI

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Atliekamos funkcijos Specialieji reikalavimai Kontaktinė informacija
1. Regina Beinorienė Direktorė Įstaigos veiklos organizavimas ir vykdomų funkcijų užtikrinimas Aukštasis universitetinis, mgs. 8 37 311014 direktore@vaikystes.lt
2. Renata Čikonienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ugdymo programų vykdymas ir metodinės veiklos organizavimas Aukštasis universitetinis, mgs. 8 614 38567 pavaduotoja@vaikystes.lt
3. Jūratė Lietuvnikienė Psichologė Psichologinės pagalbos teikimas Aukštasis universitetinis, mgs. 8 37 313086 info@vaikystes.lt
4. Inesa Juškienė Logopedė, specialioji pedagogė Specialiosios pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos, raidos sutrikimų Aukštasis universitetinis 8 37 313086 info@vaikystes.lt
5. Aistė Kulbytė-Usavičienė Logopedė, specialioji pedagogė Specialiosios pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų Aukštasis universitetinis, mgs. 8 37 313086 info@vaikystes.lt
6. Vilma Danienė Meninio ugdymo mokytoja Meninės veiklos organizavimas Aukštasis universitetinis 8 37 313086 info@vaikystes.lt
7. Alma Zaikauskaitė – Akstinienė
Meninio ugdymo mokytoja Meninės veiklos organizavimas Aukštasis universitetinis 8 37 313086 info@vaikystes.lt
8 Darija Jakaitytė Meninio ugdymo mokytoja Meninės veiklos organizavimas Aukštasis neuniversitetinis 8 37 313086
8 672 82524

8 67282311
info@vaikystes.lt
9. Vida Mikelkevičienė Mokytoja Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas Specialus vidurinis Nėra darbe
10. Gerda Kleinaitė Mokytoja Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas Vidurinis 8 37 313086
8 672 82655
info@vaikystes.lt
11. Kristina Rimkevičienė Mokytoja Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis 8 37 313086
8 672 82655
info@vaikystes.lt
12. Elvina Aleknaitė Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis neuniversitetinis 8 37 313086
8 672 81796
info@vaikystes.lt
13. Audronė Randienė Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis 8 37 313086
8 672 83104
info@vaikystes.lt
14. Rūta Gudauskienė Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis neuniversitetinis 8 37 313086
8 672 83104
info@vaikystes.lt
15. Laima Albina Darvidienė Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis 8 37 313086
8 672 81961
info@vaikystes.lt
16. Giedrė Radžiuvienė Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis, mgs. 8 37 313086
8 672 81745
info@vaikystes.lt
17. Rūta Burinskienė Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis, mgs. 8 37 313086
8 672 81961
info@vaikystes.lt
18. Rasa Regina Dražbienė Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis 8 37 313086
8 672 82383
info@vaikystes.lt
19. Loreta Mockevičienė Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Specialus vidurinis 8 37 313086
8 672 82383
info@vaikystes.lt
20. Edita Martinkėnienė Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis 8 37 313086
8 672 81796
info@vaikystes.lt
21. Evelina Laukienė Mokytoja Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas
Aukštasis neuniversitetinis 8 37 313086
8 670 96794
info@vaikystes.lt
22. Karolina Mauliūtė Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis neuniversitetinis 8 37 313086
8 672 83117
info@vaikystes.lt
23. Dalia Valiūnienė Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis neuniversitetinis 8 672 82311
8 670 96794
info@vaikystes.lt
24. Vilija Pranaitienė Mokytoja Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis, mgs. 8 37 313086
8 670 96794
info@vaikystes.lt
25. Žydra Tadaravičienė Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis, mgs. 8 37 313086
8 672 81745
info@vaikystes.lt
26. Lina Valevičė
Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis neuniversitetinis 8 37 313086
8 672 83117
info@vaikystes.lt
27. Daiva Čalkūnienė Ūkio padalinio vadovė Ūkinės veiklos organizavimas Specialus vidurinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
28. Dalė Majauskienė Dokumentų specialistė Dokumentų valdymas, darbas su el. dokumentų valdymo sistemomis Aukštasis universitetinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
29. Vilma Vanckavičienė Sandėlininkė Maisto produktų priėmimas, sandėliavimas, išdavimas ir apskaita Aukštasis universitetinis 8 37 313086
sandelys@vaikystes.lt
30. Erika Mitrovienė Virėja Maisto patiekalų gaminimas Specialus vidurinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
31. Nijolė Griškevičienė Virėja Maisto patiekalų gaminimas Specialus vidurinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
32. Rima Urbonienė Virėja Maisto patiekalų gaminimas Specialus vidurinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
33. Lijana Kleizienė Informacinių technologijų sistemų administratorė Duomenų apie mitybą, sveikatą ir vaikų lankomumą tvarkymas Aukštasis neuniversitetinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
34. Asta Balsienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Grupių patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Vidurinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
35. Zinaida Gentvilaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Grupių patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Vidurinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
36. Daiva Jalinskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Grupių patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Specialus vidurinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
37. Lolita Jurgaitienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Grupių patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Specialus vidurinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
38. Saulė Kurmelienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Grupių patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Vidurinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
39. Sandra Mikulėnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Grupių patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Vidurinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
40. Marina Vonžodienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Grupių patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Vidurinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
41. Audronė Puškova Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Pagalbos aGrupių patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Specialus vidurinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
42. Jūratė Rilienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Grupių patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Specialus vidurinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
43. Edita Kšivickienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
Grupių patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas, meninės veiklos organizavimas Vidurinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
44. Agnė Mačiulaitienė Mokytojo padėjėja Pagalbos vaikui ir mokytojai ugdymosi procese teikimas Aukštesnysis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
45. Renata Taletavičienė Valytoja Patalpų valymas Vidurinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
46. Antanas Jasevičius Kiemsargis, ūkio darbuotojas
Kiemo teritorijos tvarkymas, remonto darbų vykdymas Vidurinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt
47. Vytautas Vaclovas Pukas Ūkio darbuotojas, kiemsargis Remonto darbų vykdymas, kiemo teritorijos tvarkymas Specialus vidurinis 8 37 313086
info@vaikystes.lt