Menu Close

Darbuotojai

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO „VAIKYSTĖ“ DARBUOTOJAI

2023-2024 MOKSLO METAI

 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Atliekamos funkcijos Specialieji reikalavimai Kontaktinė informacija
1. Regina Beinorienė Direktorė Įstaigos veiklos organizavimas ir vykdomų funkcijų užtikrinimas Aukštasis universitetinis, mgs. +370 37 311014 direktore@vaikystes.lt
2. Renata Čikonienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ugdymo programų vykdymas ir metodinės veiklos organizavimas Aukštasis universitetinis, mgs. +370 614 38567 pavaduotoja@vaikystes.lt
3. Jūratė Lietuvnikienė Psichologė Psichologinės pagalbos teikimas Aukštasis universitetinis, mgs. +370 37 313086 info@vaikystes.lt
4. Inesa Juškienė Logopedė, specialioji pedagogė Specialiosios pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos, raidos sutrikimų Aukštasis universitetinis +370 37 313086 info@vaikystes.lt
5. Aistė Kulbytė-Usavičienė Logopedė, specialioji pedagogė Specialiosios pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų Aukštasis universitetinis, mgs. +370 37 313086 info@vaikystes.lt
6. Vilma Danienė Meninio ugdymo mokytoja Meninės veiklos organizavimas Aukštasis universitetinis +370 37 313086 info@vaikystes.lt
7. Alma Zaikauskaitė – Akstinienė
Meninio ugdymo mokytoja Meninės veiklos organizavimas Aukštasis universitetinis +370 37 313086 info@vaikystes.lt
8 Darija Jakaitytė Meninio ugdymo mokytoja Meninės veiklos organizavimas Aukštasis neuniversitetinis +370 37 313086
+370 672 82524

info@vaikystes.lt
9. Ausma Brudnienė Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis neuniversitetinis +370 37 313086
+370 672 82524

info@vaikystes.lt
10. Gerda Kleinaitė Mokytoja Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas Vidurinis +370 37 313086
+370 672 82655
info@vaikystes.lt
11. Kristina Rimkevičienė Mokytoja Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis +370 37 313086
+370 672 82655
info@vaikystes.lt
12. Elvina Aleknaitė Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis neuniversitetinis +370 37 313086
+370 672 81796
info@vaikystes.lt
13. Audronė Randienė Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis +370 37 313086
+370 672 83104
info@vaikystes.lt
14. Rūta Gudauskienė Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis neuniversitetinis +370 37 313086
+370 672 83104
info@vaikystes.lt
15. Laima Albina Darvidienė Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis +370 37 313086
+370 672 81961
info@vaikystes.lt
16. Giedrė Radžiuvienė Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis, mgs. +370 37 313086
+370 672 81745
info@vaikystes.lt
17. Rūta Burinskienė Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis, mgs. +370 37 313086
+370 672 81961
info@vaikystes.lt
18. Rasa Regina Dražbienė Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis +370 37 313086
+370 672 82383
info@vaikystes.lt
19. Loreta Mockevičienė Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Specialus vidurinis +370 37 313086
+370 672 82383
info@vaikystes.lt
20. Edita Martinkėnienė Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis +370 37 313086
+370 672 81796
info@vaikystes.lt
21. Evelina Laukienė Mokytoja Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas
Aukštasis neuniversitetinis +370 37 313086
+370 670 96794
info@vaikystes.lt
22. Karolina Mauliūtė Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis neuniversitetinis +370 37 313086
+370 672 83117
info@vaikystes.lt
23. Dalia Valiūnienė Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis neuniversitetinis +370 672 82311
info@vaikystes.lt
24. Gabrielė Juodaitytė Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Vidurinis 370 672 82311
info@vaikystes.lt
25. Vilija Pranaitienė Mokytoja Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis, mgs. +370 37 313086
+370 670 96794
info@vaikystes.lt
26. Žydra Tadaravičienė Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis universitetinis, mgs. +370 37 313086
+370 672 81745
info@vaikystes.lt
27. Lina Valevičė
Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas Aukštasis neuniversitetinis +370 37 313086
+370 672 83117
info@vaikystes.lt
28. Daiva Čalkūnienė Ūkio padalinio vadovė Ūkinės veiklos organizavimas Specialus vidurinis +370 37 313086
info@vaikystes.lt
29. Dalė Majauskienė Dokumentų specialistė Dokumentų valdymas, darbas su el. dokumentų valdymo sistemomis Aukštasis universitetinis +370 37 313086
info@vaikystes.lt
30. Viktorija Gibavičiūtė Sandėlininkė Maisto produktų priėmimas, sandėliavimas, išdavimas ir apskaita Aukštasis neuniversitetinis +370 37 313086
sandelys@vaikystes.lt
31. Erika Mitrovienė Virėja Maisto patiekalų gaminimas Specialus vidurinis +370 37 313086
info@vaikystes.lt
32. Nijolė Griškevičienė Virėja Maisto patiekalų gaminimas Specialus vidurinis +370 37 313086
info@vaikystes.lt
33. Rima Urbonienė Virėja Maisto patiekalų gaminimas Specialus vidurinis +370 37 313086
info@vaikystes.lt
34. Lijana Kleizienė Informacinių technologijų sistemų administratorė Duomenų apie mitybą, sveikatą ir vaikų lankomumą tvarkymas Aukštasis neuniversitetinis +370 37 313086
info@vaikystes.lt
35. Asta Balsienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Grupių patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Vidurinis +370 37 313086
info@vaikystes.lt
36. Zinaida Gentvilaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Grupių patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Vidurinis +370 37 313086
info@vaikystes.lt
37. Daiva Jalinskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Grupių patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Specialus vidurinis +370 37 313086
info@vaikystes.lt
38. Lolita Jurgaitienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Grupių patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Specialus vidurinis +370 37 313086
info@vaikystes.lt
39. Saulė Kurmelienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Grupių patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Vidurinis +370 37 313086
info@vaikystes.lt
40. Sandra Mikulėnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Grupių patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Vidurinis +370 37 313086
info@vaikystes.lt
41. Marina Vonžodienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Grupių patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Vidurinis +370 37 313086
info@vaikystes.lt
42. Audronė Puškova Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Pagalbos aGrupių patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Specialus vidurinis +370 37 313086
info@vaikystes.lt
43. Jūratė Rilienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Grupių patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas Specialus vidurinis +370 37 313086
info@vaikystes.lt
44. Edita Kšivickienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
Grupių patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas, meninės veiklos organizavimas Vidurinis +370 37 313086
info@vaikystes.lt
45. Auksė Kšivickaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Grupių patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas, meninės veiklos organizavimas Vidurinis +370 37 313086
info@vaikystes.lt
46. Agnė Mačiulaitienė Mokytojo padėjėja Pagalbos vaikui ir mokytojai ugdymosi procese teikimas Aukštesnysis +370 37 313086
info@vaikystes.lt
47. Renata Taletavičienė Valytoja Patalpų valymas Vidurinis +370 37 313086
info@vaikystes.lt
48. Antanas Jasevičius Kiemsargis, ūkio darbuotojas
Kiemo teritorijos tvarkymas, remonto darbų vykdymas Vidurinis +370 37 313086
info@vaikystes.lt
49. Vytautas Vaclovas Pukas Ūkio darbuotojas, kiemsargis Remonto darbų vykdymas, kiemo teritorijos tvarkymas Specialus vidurinis +370 37 313086
info@vaikystes.lt

 

Informacija atnaujinta: 2024-04-06

Skip to content