Kauno lopšelis-darželis „Vaikystė“ netvarko tokios informacijos rinkmenų