Menu Close

Vidaus dokumentai

Darbo tvarkos taisyklės Peržiūrėti dokumentą

Pedagogų etikos kodeksas Peržiūrėti dokumentą

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas Peržiūrėti dokumentą

Darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas Peržiūrėti dokumentą

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas  Peržiūrėti dokumentą

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas Peržiūrėti dokumentą

Krizių valdymo tvarkos aprašas Peržiūrėti dokumentą

Elektroninio dienyno tvarkos aprašas Peržiūrėti dokumentą

Mokytojų, pagalbos vaikui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas Peržiūrėti dokumentą

Netiesioginio darbo su vaikais valandų panaudojimo tvarkos aprašas Peržiūrėti dokumentą

Dokumentų valdymo tvarkos aprašas Peržiūrėti dokumentą

Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas Peržiūrėti dokumentą

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos nustatymo aprašas Peržiūrėti dokumentą

Vidaus kontrolės politikos aprašas Peržiūrėti dokumentą

Finansų kontrolės taisyklės Peržiūrėti dokumentą

Informacija atnaujinta: 2024-04-06

Skip to content