Kauno lopšelio-darželio „Vaikystė” duomenų apsaugos pareigūnė
Renata Čikonienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Adresas: Partizanų g. 42, Kaunas
Tel. +370 614 38567
El. paštas pavaduotoja@vaikystes.lt

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika Peržiūrėti dokumentą

Asmens duomenų tvarkymo, naudojimo ir saugojimo taisyklės Peržiūrėti dokumentą

Vaikų asmens duomenų tvarkymo taisyklės Peržiūrėti dokumentą

Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas Peržiūrėti dokumentą

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka Peržiūrėti dokumentą

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės Peržiūrėti dokumentą

Pranešimas darbuotojams apie  jų asmens duomenų tvarkymą Peržiūrėti dokumentą

Pranešimas tėvams apie asmens duomenų tvarkymą Peržiūrėti dokumentą

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka Peržiūrėti dokumentą

Svetainės privatumo politika Peržiūrėti dokumentą

Bevielio interneto prieigos naudojimo taisyklės Peržiūrėti dokumentą