Menu Close

Mokamos paslaugos

Lopšelis – darželis, savivaldybės nustatyta tvarka, nuomoja patalpas ir sudaro sąlygas šių mokamų paslaugų teikimui: šokių, krepšinio, karate, anglų kalbos. Užsiėmimų grafikas pateikiamas įstaigos el. dienyne „Mūsų darželis“. Vaikų tėveliai (globėjai), pageidaujantys, kad jų vaikas(ai) lankytų papildomo ugdymo užsiėmimus, kreipiasi tiesiogiai į šių paslaugų teikėjus.

Taip pat sudaryta galimybė vyresnio amžiaus vaikams lankyti baseiną, esantį visai šalia darželio (baseinas „Dainava“, Partizanų g. 46). Plaukimo treneriai mokslo metų pradžioje su pageidaujančių baseiną lankyti vaikų tėveliais (globėjais) pasirašo sutartį. Plaukimo treneriai atvyksta į darželio grupes, patys išsiveda ir parveda vaikus iš baseino po plaukimo treniruotės.

 

 

Informacija atnaujinta: 2024-04-11

Skip to content