COVID-19 ugdymo įstaigose nuo 2022-05-01
Nuo 2022 m. gegužės 1 d. Lietuvoje atšaukta valstybės lygio ekstremalioji situacija dėl koronaviruso infekcijos plitimo grėsmės.
Sveikatos apsaugos ministerijos raštas dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo ugdymo įstaigose atšaukus ekstremalią situaciją (2022 m. balandžio 29 d.)  Peržiūrėti dokumentą
Operacijų vadovo sprendimas „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų pripažinimo netekusiais galios (2022 m. balandžio 29 d. Nr. V-847) Peržiūrėti dokumentą

 
COVID-19 lopšelyje-darželyje nuo 2022-04-04
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro sprendimas dėl „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo Peržiūrėti dokumentą

Informacija dėl COVID-19 testavimo organizavimo 

Informuojame, kad lopšelyje – darželyje „Vaikystė“ nuo 2022 m. vasario 21 d. sudaryta galimybė testuotis naudojant greituosius antigeno testus, kuriems naudojamas ėminys iš seilių – „čiulpinukus“. Testavimas yra savanoriškas ir vykdomas tuo atveju, jeigu grupėje kitam ugdytiniui arba darbuotojui bus nustatyta COVID – 19 liga. Testavimo procesu siekiama užtikrinti COVID-19 ligos tarp ugdymo įstaigos bendruomenės narių plitimo kontrolę, mažinti šios ligos židinių ar protrūkių ugdymo įstaigoje skaičių.

Gavus teigiamą testo rezultatą vaikas galės būti registruojamas patvirtinamajam tyrimui į mobilų punktą PGR tyrimui, o likusiems vaikams bus rekomenduojama testuotis dažnesniu periodiškumu pagal algoritmą savikontrolės greitaisiais antigeno testais. Persirgusiems vaikams, kai nuo teigiamo SARS – CoV – 2 PGR / antigeno testo praėjo ne daugiau nei 90 dienų, testavimas netaikomas  ir, žinoma, po sąlyčio su koronavirusiu sergančiu asmeniu, izoliuoti nereikės.

Filmukas, kaip vykdyti testavimą iš seilių/ čiulpinukų Peržiūrėti filmuką


COVID-19 ugdymo įstaigose nuo 2022-01-01

  • Aktuali informacija apie COVID-19 įstaigos bendruomenei Peržiūrėti
  • Kaip elgtis, jei SĄLYTĮ SU COVID-19 SERGANČIUOJU UGDYMO ĮSTAIGOJE TURĖJO VAIKAS, besimokantis pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio, ugdymo programą Peržiūrėti
  • Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-383 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. V-2781 redakcija) Peržiūrėti dokumentą
  • Kaip elgtis, jeigu turėjau sąlytį su COVID-19 sergančiu asmeniu ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ar pirminio profesinio ugdymo įstaigoje (DARBUOTOJAMS)  Peržiūrėti
  • Kaip izoliuojasi darbuotojai po kontakto su Covid-19 sergančiu asmeniu?  Peržiūrėti

 


Informuojame, kad nuo 2021 m. rugsėjo 23 d. pasikeitė teisės aktai, reglamentuojantys izoliacijos po kontakto su teigiamu Covid-19 ligos atveju tvarka: ikimokyklinio amžiaus vaikams izoliacija netaikoma, izoliuojasi tik vaikas, kuriam patvirtintas Covid-19, kiti lanko įstaigą, tik izoliuojasi darbuotojai (kuriems netaikomos izoliavimosi išimtys).

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. V-2142 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl asmenų, sergančių Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ Peržiūrėti

Daugiau informacijos…


Gerb. Tėveliai,

Dalinamės nuorodą į svetainę https://mokyklabecovid.lt/kurioje paskelbta informacija apie saugumo sąlygas nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. skirtingose švietimo pakopose, testavimą, skiepijimą, taip pat aktualūs dokumentai, operacijų vadovo – sveikatos apsaugos ministro sprendimai.


Norime atkreipti visų tėvelių dėmesį į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 7 d. nutarimo 2.2.9.1. punktą, kuriame teigiama:

„2.2.9.1. ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu;“

Prašome visų įvertinti savo galimybes dėl vaikų priežiūros namuose ir, jei jos leidžia, nevesti vaikų į darželį. Tikimės, kad mažesnis kontaktų skaičius padės užtikrinti saugesnę aplinką įstaigoje, mažesnę grėsmę dėl COVID-19 infekcijos plitimo.

Švietimo pagalba šiuo laikotarpiu įstaigoje nebus teikiama, nes švietimo pagalbos specialistai pavaduoja sergančius darbuotojus, padeda užtikrinti ugdymo proceso vykdymą grupėse.

Vyriausybės nutarimas įsigalioja 2020 m. gruodžio 9 d., pridedame.


Gerb. Tėveliai,

Infomuojame, kad nuo lapkričio 7 d. įvedus šalyje visuotinį karantiną, vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro lapkričio 6 d.  sprendimu Nr. V-2543, stiprinami prevenciniai veiksmai ugdymo įstaigose. Mes, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų teikėjai, esame įpareigoti, kad būtų:

  • užtikrintas grupių izoliacijos principas;
  • maksimaliai vengiama bet kokių kontaktų;
  • maksimaliai išnaudotos galimybės ugdymo organizavimui lauke;
  • priimami tik sveiki vaikai (negalime priimti vaikų, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);
  • užtikrinamas visų asmenų, ateinančių į darželį, nosį ir burną dengiančių priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) dėvėjimas.

Skaityti daugiau apie Kauno lopšelyje-darželyje „Vaikystė“ ugdymo organizavimo tvarką karantino metu.

NVSC algoritmai, kaip elgtis, jei ugdymo įstaigos darbuotojas ar vaikas susirgo COVID-19 liga. Peržiūrėti

 

ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMAS

Siekdami užtikrinti visų įstaigą lankančių vaikučių ir darbuotojų saugumą, vaiko gerovės komisija priėmė sprendimą šiuo įtemptu karantino laikotarpiu švietimo pagalbą teikti tik priešmokyklinio ugdymo vaikams, nes jiems tai paskutiniai metai prieš mokyklą, o mūsų prioritetas šiuo metu yra visų vaikų ir darbuotojų saugumo užtikrinimas.

Taip pat norime informuoti, kad esant klausimų, visuomet galite kreiptis į įstaigos specialistus ar administraciją. Jei pageidaujate, kad Jūsų vaikui būtų teikiama švietimo pagalba nuotoliniu būdu – būtinai susisiekite su įstaigos specialistais, su kuriais susitarsite dėl individualių užduočių.

Įstaigos specialistai:

Logopedė, spec. pedagogė Inesa Juškienė: tel. Nr. +37068450229, el.paštas: inesa.juskiene@gmail.com

Logopedė, spec. pedagogė Aistė Kulbytė Usavičienė: tel. Nr. +37067367169, el.paštas: aiste.usaviciene@gmail.com 

Psichologė Jūratė Lietuvnikienė tel. Nr. +37068023413, el. paštas: jurliet@gmail.com