Informuojame, kad nuo 2021 m. rugsėjo 23 d. pasikeitė teisės aktai, reglamentuojantys izoliacijos po kontakto su teigiamu Covid-19 ligos atveju tvarka: ikimokyklinio amžiaus vaikams izoliacija netaikoma, izoliuojasi tik vaikas, kuriam patvirtintas Covid-19, kiti lanko įstaigą, tik izoliuojasi darbuotojai (kuriems netaikomos izoliavimosi išimtys).

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. V-2142 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl asmenų, sergančių Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ Peržiūrėti

Daugiau informacijos…


Informuojame, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. A-3256 „Dėl Kauno lopšelio-darželio „Vaikystė“ dalies veiklos ribojimo“ dalis įstaigos veiklos yra ribojama – „Boružiukų“ grupėje iki 2021 m. rugsėjo 16 dienos (įskaitytinai) įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytais atvejais kreipkitės į SODRĄ dėl ligos išmokos skyrimo. Dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo – į šeimos gydytoją.

Pridedame Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą. Peržiūrėti


Gerb. Tėveliai,

Dalinamės nuorodą į svetainę https://mokyklabecovid.lt/kurioje paskelbta informacija apie saugumo sąlygas nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. skirtingose švietimo pakopose, testavimą, skiepijimą, taip pat aktualūs dokumentai, operacijų vadovo – sveikatos apsaugos ministro sprendimai.


Norime atkreipti visų tėvelių dėmesį į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 7 d. nutarimo 2.2.9.1. punktą, kuriame teigiama:

„2.2.9.1. ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu;“

Prašome visų įvertinti savo galimybes dėl vaikų priežiūros namuose ir, jei jos leidžia, nevesti vaikų į darželį. Tikimės, kad mažesnis kontaktų skaičius padės užtikrinti saugesnę aplinką įstaigoje, mažesnę grėsmę dėl COVID-19 infekcijos plitimo.

Švietimo pagalba šiuo laikotarpiu įstaigoje nebus teikiama, nes švietimo pagalbos specialistai pavaduoja sergančius darbuotojus, padeda užtikrinti ugdymo proceso vykdymą grupėse.

Vyriausybės nutarimas įsigalioja 2020 m. gruodžio 9 d., pridedame.


Gerb. Tėveliai,

Infomuojame, kad nuo lapkričio 7 d. įvedus šalyje visuotinį karantiną, vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro lapkričio 6 d.  sprendimu Nr. V-2543, stiprinami prevenciniai veiksmai ugdymo įstaigose. Mes, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų teikėjai, esame įpareigoti, kad būtų:

  • užtikrintas grupių izoliacijos principas;
  • maksimaliai vengiama bet kokių kontaktų;
  • maksimaliai išnaudotos galimybės ugdymo organizavimui lauke;
  • priimami tik sveiki vaikai (negalime priimti vaikų, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);
  • užtikrinamas visų asmenų, ateinančių į darželį, nosį ir burną dengiančių priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) dėvėjimas.

Skaityti daugiau apie Kauno lopšelyje-darželyje „Vaikystė“ ugdymo organizavimo tvarką karantino metu.

NVSC algoritmai, kaip elgtis, jei ugdymo įstaigos darbuotojas ar vaikas susirgo COVID-19 liga. Peržiūrėti

 

ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMAS

Siekdami užtikrinti visų įstaigą lankančių vaikučių ir darbuotojų saugumą, vaiko gerovės komisija priėmė sprendimą šiuo įtemptu karantino laikotarpiu švietimo pagalbą teikti tik priešmokyklinio ugdymo vaikams, nes jiems tai paskutiniai metai prieš mokyklą, o mūsų prioritetas šiuo metu yra visų vaikų ir darbuotojų saugumo užtikrinimas.

Taip pat norime informuoti, kad esant klausimų, visuomet galite kreiptis į įstaigos specialistus ar administraciją. Jei pageidaujate, kad Jūsų vaikui būtų teikiama švietimo pagalba nuotoliniu būdu – būtinai susisiekite su įstaigos specialistais, su kuriais susitarsite dėl individualių užduočių.

Įstaigos specialistai:

Logopedė, spec. pedagogė Inesa Juškienė: tel. Nr. +37068450229, el.paštas: inesa.juskiene@gmail.com

Logopedė, spec. pedagogė Aistė Kulbytė Usavičienė: tel. Nr. +37067367169, el.paštas: aiste.usaviciene@gmail.com 

Psichologė Jūratė Lietuvnikienė tel. Nr. +37068023413, el. paštas: jurliet@gmail.com