Darbo tvarkos taisyklės Peržiūrti dokumentą

Pedagogų etikos kodeksas  Peržiūrėti dokumentą

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas Peržiūrėti dokumentą

Darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas Peržiūrėti dokumentą

Elektroninio dienyno tvarkos aprašas Peržiūrėti dokumentą

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Kauno lopšelio – darželio „Vaikystė“ politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas  Peržiūrėti dokumentą