2017 m. spalio-gruodžio mėn. Kauno lopšelyje – darželyje „Vaikystė“ vyko tėvų grupės pagal STEP 0-5 programą, skirtą mažylių tėvams.

14 dalyvių (tėvelių/mamyčių) STEP (angl. Systematic Training for Effective Parenting – Sistemingas efektyvių vaiko auklėjimo įgūdžių lavinimas) programoje galėjo dalyvauti nemokamai, kadangi Kauno lopšelis – darželis „Vaikystė“ ir Pozityvaus auklėjimo konsultantų asociacija įgyvendino projektą „Tėvystės įgūdžių tobulinimas: augame drauge su vaiku nuo mažų dienų“. Projektu buvo siekiama – stiprinti pozityvios tėvystės įgūdžius ir skatinti mažylių tėvus naudoti abipuse pagarba pagrįstus vaiko ugdymo metodus.

Kauno miesto savivaldybės programai „Iniciatyvos Kaunui“finansuojant projektą apie 100 tėvų galėjo dalyvauti STEP tėvų grupėse nemokamai net devyniose Kauno miesto ugdymo įstaigose: Kauno l/d „Vaikystė“, Kauno l/d „Sadutė“, Kauno l/d „Svirnelis“, Kauno Panemunės l/darželis, Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus, Kauno mokykla – darželis „Šviesa“, Kauno l/d „Girinukas“, Kauno l/d „Šarkelė“, Kauno darželis „Rudnosiukas“.
Dalyvaudami STEP tėvų grupėse tėvai įgijo daugiau žinių apie psichologinę-socialinę vaiko raidą, tinkamą ir netinkamą vaiko elgesį bei jį lemiančias priežastis, pozityvios tėvystės įgūdžius (demokratišką auklėjimo ir bendravimo su vaiku būdą, pozityvius drausminimo būdus nustatant ribas vaiko elgesiui ir sprendimams, tinkamą savęs ir vaiko drąsinimą, „Aš kalbą“ ir kt.) bei žinias išbandė praktiškai.
„Vaikystės“ tėvelių patirtis ir atsiliepimai apie STEP grupes šį rudenį:
„Į mano gyvenimą STEP įnešė daug pozityvių naujų idėjų. Taip pat buvo gera išgirsti kitų tėvų rūpesčius, jų pasidalijimas, kaip sekasi įgyvendinti tam tikras idėjas. Labiausiai tai įkvėpė pasitikėjimo savimi, savo jėgomis“.
„Mokymuose įgytos žinios buvo labai nuosekliai ir logiškai išdėstytos knygoje. Susitikimai padėjo šias žinias įtvirtinti ir suprasti jas giliau, nes diskusijų metu aptarti klausimai geriau įsimenami“.
„Labiausiai pasikeitė ne mano bendravimas su vaiku, bet aš pati, į visas situacijas, konfliktus pradėjau žiūrėti iš kitos pusės. Kiekvienoje situacijoje bandau suprasti, ko vaikas siekia. Kalbame ne tik apie vaiko jausmus, bet ir mano, aplinkinių. Svarbiausia, kad beveik nustojau šaukti ant vaiko”.
“Pamačiau pokyčius savo pačios bendravime, dingo įsakmus tonas, į dukrą žiūriu kitomis akimis, bandau įsiklausyti į jos jausmus, poreikius, pažiūrėti jos akimis. Taikau išmoktus metodus. Šie susitikimai visai pakeitė mano turimas žinias apie vaiko auklėjimą ir suteikė realių konkrečių žinių, mane pačią padrąsino ir parodė, kokia linkme turiu eiti, suteikė pasitikėjimo ir optimizmo. Pamačiau, kad ir kiti tėvai susiduria su panašiomis problemomis, kad nesame vieniši, kad mūsų panašios ir problemos. Kad mūsų vaikas nėra “iš kitos planetos”, tiesiog neturėjau pakankamai žinių, dabar čia, šiuose kursuose gavau praktikos ir pati buvau padrąsinta”.
„Man svarbiausia žinia yra ta, kad išmokau atpažinti, ko vaikas siekia netinkamai elgdamasis, išmokau nebesivelti su juo į kovas. Išmokau vaiką drąsinti ir pastebėti, kai jis tinkamai elgiasi“.
„Pati tapau ramesnė, paprasčiau reaguoju į vaikų netinkamą elgesį, dažniau pasidžiaugiu mažais jų darbais, skatinu tinkamą elgesį“.
„Atradimas, kad vaikai siekia patenkinti priklausymo šeimai poreikį tiek tinkamu, tiek netinkamu elgesiu“‘.
„STEP atradau drausminimą pasekmių metodu, pasirinkimo suteikimą vaikui, netinkamo elgesio ignoravimą, pagyrų nuo paskatinimo atskyrimą, apskritai sąmoningumą“.
„Naudingai praleistas laikas.Man aktuali informacija apie vaiko raidą, auklėjimą, asmenybės formavimą. Džiaugiuosi, kad buvo galimybė pabendrauti su bendraminčiais ir suprasti, kad su problemomis susiduriu ne tik aš. Labai džiaugiuosi, kad galėjom dalyvauti kartu su vyru. Puiki vadovė ir grupė“.
„Manau, kad tai labai labai reikalingi kursai. Tai reali ir tikra pagalba užauginti pilnaverčius sveikos psichikos vaikus. Prašymas toliau tęsti šių kursų veiklą“.

2018 m. sausio-vasario mėn. Kauno lopšelyje – darželyje „Vaikystė“bus renkama nauja tėvų grupė (grupės pradžia vasario pabaigoje-kovo pradžioje). Planuojama vesti STEP 6-12 – programa, skirta 6-12 metų amžiaus vaikų tėveliams. Susidomėję kreipkitės į grupės vadovę, „Vaikystės“ darželio psichologę Jūratę Lietuvnikienę tel.: 8 680 23413

STEP programos vadovė Jūratė Lietuvnikienė
Daugiau informacijos apie grupes galite gauti internetinėje svetainėje www.stepgrupės.lt
STEP programą Lietuvoje kuruoja Pozityvaus auklėjimo konsultantų asociacija.

Iki susitikimo!