Mūsų įstaigos ikimokyklinio ugdymo auklėtojos Edita Martinkėnienė ir Kristina Abraitienė pasidalino savo praktine patirtimi apie veiklos planavimą ir vaikų pasiekimų vertinimą su Kauno Šančių lopšelio-darželio pedagogėmis.


„Puikios pedagogės – jaunos, degančios, norinčios dirbti ir uždegti kitus savo idėjomis ir mintimis“ – tokiais žodžiais už seminarą dėkoja Šančių lopšelio-darželio direktorė Vida Zakarauskienė.
Editai ir Kristinai dėkojame ir mes!