DĖL BŪTINŲJŲ PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ UŽTIKRINIMO EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU

Gerb. tėveliai,
Atsižvelgdami į kasdieną besikeičiančią epidemiologinę situaciją, susijusią su koronaviruso (COVID-19) paplitimu tiek Lietuvoje, tiek ir Pasaulyje, vadovaudamiesi Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovo Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos rekomendacijomis, šiuo laikotarpiu siekiame užtikrinti visas reikalingas prevencines priemones ugdymo įstaigoje, kurios yra susijusios su užkrečiamųjų infekcinių ligų plitimu.
Svarbiausios priemonės, kurių reikia imtis, siekiant išvengti užkrečiamųjų ligų plitimo ugdymo įstaigos aplinkoje:
1. Kauno švietimo įstaigų darbuotojams ir vaikams atsisakyti visų kelionių:
• nevykti į rizikingas šalis, kurios yra paveiktos koronaviruso (COVID-19).
Šalių sąrašas skelbiamas Sveikatos apsaugos ministerijos internetinėje svetainėje https://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/informacija-visuomenei (duomenys kasdieną atnaujinami).
• nevykti į kitas užsienio šalis, kurios nėra įtrauktos į rizikingų šalių sąrašą.
• neorganizuoti išvykų, kelionių ir ekskursijų po Kauną ir Lietuvos Respublikos teritoriją.
2. Jeigu ugdymo įstaigų darbuotojai ir/ar vaikai buvo išvykę į užsienį:
• grįžę iš paveiktų teritorijų, privalo registruotis užpildydami Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) interneto svetainėje pateikiamą anketą http://nvsc.lrv.lt/covid-19 bei 14 dienų sekti savo sveikatos būklę (nuolat matuoti kūno temperatūrą, atsiliepti į NVSC specialistų paklausimus).
• Šias 14-lika dienų privaloma likti namuose, su drauge gyvenančiais artimaisiais būtina išlaikyti saugų atstumą (ne mažiau 2 metrus), nevesti vaikų į mokyklas, darželius, neiti į darbą (rekomenduojama sutarti su darbdaviu dėl darbo iš namų arba atostogų, nesant galimybės – išduodamas nedarbingumo pažymėjimas), taip pat nesilankyti masinio susibūrimo vietose, nesilankyti viešose vietose, parduotuvėse, teatruose, renginiuose, pagal galimybes nesinaudoti viešuoju transportu, stengtis laikytis ne mažiau kaip 2 metrų atstumo nuo kitų žmonių, nesikviesti svečių į namus ir nesilankyti svečiuose patiems.
• Vaikams būtina užtikrinti mokymąsi nuotoliniu būdu (visų ugdymo įstaigų nuostatuose suteikta teisė vykdyti nuotolinį mokymą Kaune gyvenantiems asmenims).
3. Ugdymo įstaigose neorganizuoti renginių, atvirų durų dienų, masinių susibūrimų.
4. Į ugdymo įstaigas nekviesti svečių iš kitų įstaigų, miestų ar šalių.
5. Riboti pašalinių asmenų patekimą į ugdymo įstaigą ir į Jūsų įstaigos valgyklą.
6. Riboti vaikų lydėjimą į ugdymo įstaigų patalpas, kurį atlieka tėvai ar kiti asmenys (tėvai ar kiti asmenys vaikus gali palydėti vaikus iki ugdymo įstaigų lauko durų).
7. Riboti popamokinės veiklos organizavimą, kurios metu lankosi pašaliniai asmenys.
8. Užtikrinti visas reikalingas priemones ugdymo įstaigos aplinkoje higienai palaikyti:
• Užtikrinti, kad būtų iškabintos rankų higienos taisyklės ugdymo įstaigų prausyklose ir kitose patalpose, kurios pritaikytos moksleivių asmeninei higienai atlikti;
• Užtikrinti, kad prie praustuvių visada būtų muilo ir vienkartinių rankšluosčių, esant elektriniams rankų džiovintuvams – užtikrinti jų veikimą;
• Skatinti mokytojus ir kitus specialistus dirbančius mokykloje, vaikus kuo dažniau plauti rankas šiltu vandeniu ir muilu kaip rekomenduojama rankų plovimo taisyklėse;
• Užtikrinti, kad pertraukų metu Jūsų ugdymo įstaigos valgykloje būtų prižiūrėtojas, kuris užtikrintų, kad vaikai eitų valgyti tik nusiplovę rankas;
• Ugdyti vaikus neliesti neplautomis rankomis veido, akių, nosies ir burnos;
• Ugdyti vaikus kosėti ar čiaudėti prisidengus vienkartine servetėle arba į sulenktos alkūnės vidinę pusę;
• Reguliariai vėdinti (ne rečiau kaip 1 kartą per valandą) ir kuo dažniau drėgnuoju būdu valyti klasių, koridorių paviršius (ne rečiau, kaip 1 kartą per dieną);
• Vengti artimo sąlyčio su asmenimis, kurie kosti ar čiaudi (būtina užtikrinti, kad tarp tokių asmenų būtų ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas, kontaktas būtų ne ilgesnis nei 15 min.);
• Užtikrinti, kad virtuvės darbuotojai laikytųsi asmens higienos taisyklių bei saugaus maisto ruošimo (ypač naudojant termiškai neapdorotą mėsą, kiaušinius).

Šių rekomendacijų privaloma laikytis iki atskiro kito nurodymo.

Tikimės supratingumo, atsakingumo ir visų vieningo rekomendacijų laikymosi, siekiant apsaugoti save ir kitus.