Dėl paslaugų teikimo

Gerb. Tėveliai,

Tikimės, kad visi su vaikučiais esate sveiki ir laukiate sugrįžimo į darželį. Norime informuoti, kad darželis vadovaujasi Kauno miesto savivaldybės administracijos nurodymais ir iki gegužės 11 d. dar neatsidarys. Tačiau renkami vaikų, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, tėvų kreipimusis dėl vaikų priežiūros paslaugų teikimo, kartu pateikiant ir abiejų tėvų pažymas iš darbdavių dėl būtinumo atitinkamas funkcijas atlikti darbo vietoje (pažyma pateikiama kartu su kreipimusi), arba kitais atvejais, kai vaikų priežiūros neįmanoma užtikrinti namuose, t.y. į darbą privalo eiti ir būtinąsias funkcijas atlikti abu tėvai ir nėra galimybės palikti vaiko(ų) namuose, pasitelkiant kitų asmenų pagalbą.

Jūsų kreipimusis su pridedamais dokumentais bus išnagrinėtas ir būsite informuoti dėl vaiko priežiūros paslaugų teikimo.

Būkite sveiki, informuosime apie pasikeitimus.

                                                                                               Direktorė