Kauno miesto savivaldybė ir VŠĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centras kartu su partneriais įgyvendina projektą „Kauno bendruomeniniai šeimos namai“. Šiame projekte dalyvaujančioms Kauno miesto šeimoms teikiama kompleksinė psichologinė, psichoterapinė bei socialinė pagalba. Siekant vykdyti šeimos krizių prevenciją, rengiamos įvairios šeimos įgūdžių ugdymo programos.
VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centre teikiamos paslaugos:
•Specializuota profesionali (individuali, grupinė) psichologinė-psichoterapinė pagalba: individualios ir grupinės psichologinės konsultacijos vaikui ir jo šeimai, suaugusiems asmenims, poroms;
•Individualūs psichologinio-socialinio pokyčio planai;
•Terapinės ir savipagalbos grupės suaugusiems, vaikams ir paaugliams;
•Mediacijos paslaugos konfliktinėse situacijose esančioms šeimoms;
•Tėvystės, psichologinės ir socialinių įgūdžių lavinimo grupės;
•Socialinių įgūdžių lavinimo grupės, orientuotos į aktyvius, mokymosi iš patirties metodus;
•Kompleksinės pagalbos (psichologinės, teisinės, socialinės) organizavimas šeimos krizės atveju;
•Mokomieji seminarai, paskaitos, atvejų aptarimo grupės, supervizijos, kvalifikacijos kėlimo seminarai specialistams;
•Metodinės medžiagos ir rekomendacijų rengimas;
•Psichologinis vaikų dienos centras (rizikos grupės vaikų ugdymas, užimtumas).
Daugiau informacijos rasite http://ppkc.lt/projektai/
Vienas iš naujai vykdomų projektų „Šeimų akademija‘‘ http://ppkc.lt/projektas/seimuakademija/
„Šeimų akademija“ – tai 9 seminarų ciklas Kaune gyvenantiems tėvams, norintiems atskleisti ir stiprinti šeimos vertybes bei stiprybes, ugdyti harmoningą bendravimą šeimoje, siekti konstruktyvaus šeimos krizių įveikimo bei stiprinti į asmenybės ugdymą nukreiptus tėvystės įgūdžius.
Bus gvildenamos tokios temos, kaip:
‣‣ „Aš“ – mano savastis šeimoje;
‣‣ Mūsų šeimos istorija;
‣‣ Tėvų tarpusavio santykių poveikis vaikų brandai;
‣‣ Bendrieji vaikų ugdymo – auklėjimo principai;
‣‣ Jausmų valdymas.
(Temos bus tikslinamos pagal grupės poreikius.)
Seminarų metu vyks diskusijos, vykdomos įvairios grupinės ir individualios užduotys, keliami klausimai į kuriuos kartu su lektorių pagalba bus ieškomi atsakymai.
Pirmasis ciklas startuoja 2018 m. kovo mėnesio 5 d.
Renkamos dvi grupės, kurių susitikimų laikai būtų:
1) Pirmadieniais 9-12 val.
2) Pirmadieniais 18-21 val.
Planuojami 5 kas savaitiniai susitikimai vieną kartą per savaitę ir vieni intensyvūs mokymai savaitgalį (data bus derinama).
Mokymai vyks Psichologinės paramos ir konsultavimo centre (Laisvės al. 38c)
„Šeimų akademija“ yra projekto „Bendruomeniniai Kauno šeimos namai“ dalis. Projektą vykdo Kauno miesto savivaldybė, Psichologinės paramos ir konsultavimo centras bei partneriai.
Visas paslaugas šeimoms apmoka Europos socialinis fondas.
Registracijos anketa: http://bit.ly/SeimuAkademijosReg
Taip pat registracija vykdoma telefonu 8 673 22562