Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras 2018-2022 m. vykdo Europos Sąjungos struktūrinės paramos projektą ,,Inovacijos vaikų darželyje“ (http://www.inovacijosvaikudarzelyje.smm.lt/).

2019 m. rugsėjo 17 d. mūsų „Vaikystėje” lankėsi projekto „Inovacijos vaikų darželyje” priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinių pedagogams rengėjų komanda, vadovaujama doc. dr. Vitalijos Gražienės. Projekto dalyviai stebėjo praktines veiklas grupėse, aptarė su pedagogais aplinkos kūrimo, ugdymo priemonių ir metodų taikymo klausimus, vyko diskusija, kokia priešmokyklinio ugdymo priemonė yra inovatyvi, skatinanti vaiką aktyviai veikti, ugdanti kritinį mąstymą, kūrybiškumą, verslumą.