Mieli Tėveliai, džiaugiamės galėdami pakviesti į rudenį organizuojamas STEP studijas mūsų darželyje!

Jau daugiau kaip 150 „Vaikystės” tėvelių baigė STEP studijas, organizuojamas nuo 2011 metų. Keletas iš jų dalyvavo grupėse netgi po kelis kartus!

Pagrindiniai STEP uždaviniai: suteikti tėvams žinių apie vaiko psichologinę-socialinę raidą, tinkamą ir netinkamą elgesį, jį lemiančius veiksnius (pagal A.Adlerį); mokyti efektyvaus bendravimo su vaiku būdų; skatinti efektyvesnį tėvų ir vaiko bendravimą, ugdant tėvų drąsinimo, klausymosi ir konfliktų sprendimo įgūdžius, ribų nustatymo įgūdžius; drąsinti tėvus lavinamus įgūdžius iš karto taikyti šeimoje; palaikyti tėvus ir stiprinti jų pasitikėjimą savimi – savo mintimis, idėjomis ir gebėjimais auklėti vaiką.

Šį rudenį organizuojama STEP Mažylių tėvų, auginančių vaikus nuo gimimo iki 5 metų amžiaus grupė. Cikle – 9 užsiėmimai, vykstantys kartą per savaitę.Užsiėmimai vyks ketvirtadieniais, nuo 15 val. iki 17.30 val. Pirmas užsiėmimas – spalio 3 dieną, paskutinis – lapkričio 28 dieną.

Susidomėję dėl registracijos į STEP grupes, kuo skubiau kreipkitės į „Vaikystės“ psichologę,  STEP grupių vadovę  Jūratę Lietuvnikienę, tel.: 8 680 23413

Daugiau informacijos:  STEP efektyvios tėvystės įgūdžių lavinimo grupės