Džiaugiamės ir norime pranešti, kad kovo 5 dieną prasideda dar viena STEP tėvų grupė „Vaikystėje“!
Diplomuotais pozityvios tėvystės žinovais ir praktikais jau tapo per 150 „Vaikystės“ tėvelių!
Ši programa tampa populiari visoje Lietuvoje. Dauguma tėvelių, dalyvavę STEP programoje prašo, kad kuo daugiau tėvų turėtų galimybę sudalyvauti šiose grupėse, kad programa taptų „privaloma”, kad sklistų žinios apie demokratinį vaikų ugdymą, emocinio intelekto stiprinimą, efektyvų, pagarbų drausminimą ir kitas „technikas”. Bet labiausiai dalyviai vertina išaugusį pasitikėjimą savimi, kaip tėvais ir šiltus grupės susitikimus, po kurių dažnai nori pratęsti bendravimą ir dalijimąsi.
STEP pozityvios tėvystės įgūdžių lavinimo grupės yra organizuojamos vadovaujantis pasaulyje populiaria tėvų ugdymo programa (www.stepgrupes.lt). STEP įvairaus amžiaus vaikų tėvams suteikia psichologinių žinių, padeda atrasti efektyvių ir puoselėjančių bendravimo su vaiku būdų. Dalyvaudami 6-14 narių grupės veikloje tėvai dalinasi savo patirtimi ir mokosi vieni iš kitų, skaito STEP Tėvų knygą ir ieško naujų idėjų, kaip spręsti jiems aktualias problemas. Tėvų grupė kartą per savaitę susitinka 9 kartus (kiekvieno susitikimo trukmė – 2,5 val.). Kiekvieno susitikimo metu aptariamas knygos skyrius, namų darbai, diskutuojama, dalinamasi įspūdžiais ir asmenine patirtimi.
Šįkart 12 tėvelių „Vaikystėje“ turės galimybę studijuoti diskutuoti, dalintis patirtimi ir atradimais – 6-12 amžiaus vaikų STEP programoje. Pavasarines studijas finansuoja lopšelis – darželis „Vaikystė“, taigi, tėveliams mokymai nekainuos. Jie turės įsigyti STEP 6-12 Tėvų knygas ir sumokėti už dalomąją medžiagą (20 eurų – vienam dalyviui, 30 eurų – dalyvaujant porai).
Pirmas susitikimas: 2020 m. kovo 5 dieną, ketvirtadienį, 17.30. Iš viso – 9 susitikimai ketvirtadieniais. Paskutinysis: balandžio 30 dieną.
STEP „Vaikystėje“ veda psichologė Jūratė Lietuvnikienė, sertifikuota STEP grupių vadovė, turinti 9 metų grupių vedimo patirtį.
Susidomėję galimybe lankyti STEP grupę „Vaikystėje“ 2020 m. pavasarį, nedelsdami kreipkitės, registruokitės telefonu: 8 680 23413. Vietų, dėl nemažo išankstinio susidomėjimo likę ne taip ir daug!

Šilti linkėjimai, psichologė, STEP grupių sertifikuota vadovė, Jūratė Lietuvnikienė
www.stepgrupes.lt