Sveikiname mūsų įstaigos auklėtinę Justę Dapkevičiūtę su reikšmingais pasiekimais balete