Gerb. tėveliai,

Liko tik viena savaitė 2 % paramos skyrimui. Labai prašome ją skirti mūsų „Vaikystei”. Jūsų paramos dėka darželio aplinka tampa vis jaukesnė, gražesnė, gerėja vaikučių ugdymosi sąlygos grupėse ir lauke. 2018 metų 2 % paramą, kurią skirsite šiais metais, planuojame panaudoti lauko žaidimų įrangos atnaujinimui (vietoje senų įrengimų, kuriuos turėsime išardyti, nes neatitinka dabartinių saugumo standartų reikalavimų).