Gerb. Tėveliai,

Atsižvelgiant į apibendrintus anketinės apklausos duomenis ir daugumos tėvelių pageidavimus, nuo kovo 30 d. teiksime nuotolinį ugdymą tokia tvarka:

Ugdymo turinys bus pateikiamas 1-2 k. per savaitę.

Ugdymo turinį sudarys įvairi ugdomoji medžiaga (internetinės nuorodos, video medžiaga, audio įrašai, tekstai ar įvairios mokytojų kurtos užduotys ir kt.), skirta lavinti įvairias vaikų ugdymo sritis: tyrinėjimo, aplinkos pažinimo, sakytinės ir rašytinės kalbos, meninio ugdymo, skaičiavimo ir matavimo, smulkiąją motoriką ir kt.

Nuotolinis ugdymas bus teikiamas siekiant įgyvendinti ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programas, pateikiant ugdymo turinį per kiekvienai grupei patogiausią virtualią aplinką: Facebook uždaroje grupėje, Facebook messenger, Google group; el. paštu; el. dienyne http://www.musudarzelis.lt; kai kurios grupės organizuos vaizdo pokalbius „Zoom“ programos pagalba.

Įgyvendinant nuotolinį ugdymą labai svarbus bendradarbiavimas su šeima, tad grupių mokytojos lauks tėvelių atgalinio ryšio apie įgyvendintą ugdymo turinį šiomis priemonėmis: el. paštu, Facebook uždarose grupėse, Facebook Messenger ir Google group erdvėse.

Beabejo, atsižvelgiant į visų šeimų poreikius, grupių mokytojos ir lopšelio – darželio administracija pasiruošusi teikti individualias konsultacijas el. paštu ar telefonu.

Taip pat nenutrūks ir logopedų-spec. pedagogų ir psichologės darbas su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių. Specialistės kartą per savaitę pateiks individualias ugdymo užduotis vaikams, kuriems reikalinga specialioji pagalba. Taip pat su jomis galima bendrauti el. paštu ar telefonu.

Tikimės sklandaus bendradarbiavimo šiame nelengvame laikotarpyje.