Menu Close

Tarptautinis Švietimo įstaigų emocinės raiškos ir jausmų projektas IV „Po savo sparneliu tave priglausti galiu“

„Ančiukų“ ir „Boružėlių“ grupių vaikai  jau  ketvirtus metus  prisijungia prie tarptautinio švietimo įstaigų bendruomenių emocinės raiškos ir jausmų projekto idėjų įgyvendinimo. Šiemet projekto tema „Po savo sparneliu tave priglausti galiu“.

Projekto tikslas – skatinti Lietuvos ir užsienio šalių švietimo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant ugdyti  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų empatiją paukščiams, atkreipiant dėmesį į šių dienų globalines problemas.

Paukščiai mūsų visų gyvenime nuo seno užima reikšmingą vietą – su paukščiais susiję įvairūs mitologiniai vaizdiniai, apeigos, šventės. Paukščiai  laikomi  svarbiausiu aplinkos švaros indikatoriumi. Sparnuočiai pirmieji pajunta aplinkos kaitą, kenksmingas gyvenimo sąlygas, įspėja apie globalines problemas.

Pasinėrę į šį projektą mes daug sužinojome apie  įvairiausias  paukščių  rūšis, jų gyvenimo būdą, sąlygas. Virtualiai paklaidžiojome po egzotinių paukščių buveines atogrąžose, tundroje, amžinojo įšalo žemėje bei mūsų šalies paukščių rezervatus.  Gyvai stebėjome,  kaip smėlyje kapstosi žvirbliai, baloje turškiasi varnos,  o „špokai“ žolėje renka  kirmėlytes. Žaidėme „paukščių“ žaidimus: mokėmės skraidyti kaip ereliai, spoksoti, kaip apuokai, kukuoti, kaip gegutė, slėptis, kaip stručiai, vaikščioti, kaip pingvinai ar gandrai. Išsamiau pasidomėjome paukščiais, žiemojančiais svetur, bet gyvenančiais Lietuvoje. Didelį įspūdį paliko  gandras. Išsiaiškinome, jog  gandras ne tik laikomas nacionaliniu mūsų šalies paukščiu, bet dar  jis yra žmogaus ir gamtos darnios  gyvensenos kartu simbolis. Šis paukštis  visada geba prisitaikyti prie žmogaus ir naudotis  jo veiklos rezultatais tiek ieškodamas maisto, tiek sukdamas lizdus ant kaimo sodybų stogų, stulpų, medžių.

Pasitelkę visas  kūrybines galias, mus labiausiai sudominusio paukščio atvaizdą įamžinome  savo meniniuose atradimuose.  Piešėme, tapėme, aplikavome. Kurdami susipažinome su įvairiomis  technikomis, kurias drąsiai  išbandėme: mozaiką, mišriąją, dekoratyvinę technikas; eksperimentavome su spalva, piešimo priemonėmis. Aplikuodami lavinome akies tikslumą, formos, ritmo dalių ir visumos santykio pajautimą, ugdėmės kantrybę, dėmesį, susikaupimą. Džiugiai nustebino ir daug teigiamų emocijų suteikė magiškųjų fraktalų piešimas ir spalvinimas. Šios dailės technikos dėka, gandrai popieriaus lape išsiskyrė savo unikalumu, spalvingumu, kitoniškumu. Piešdami fraktalus, meditavome bei  gavome nuostabią terapijos dozę.

Projekto metu  didelį dėmesį skyrėme globalinių problemų didėjimo priežasčių aiškinimuisi, analizavimui. Ar galime mes, kaip nors prisidėti prie šių problemų sprendimo? Be abejo, taip!  Net ir mažiausios mūsų pastangos saugoti ir puoselėti gamtą, neteršti  aplinkos – miškų, pievų, vandens telkinių;  rūšiuoti atliekas ir nešvaistyti maisto; įgyvendinti tvarumo idėjas – didelė pagalba visai mūsų planetai. Pasiūlytus globalinių problemų sprendimo būdus išbandėme realybėje- mokėmės teisingai rūšiuoti, tvarkėme aplinką, sodinome ir prižiūrėjome augalus, „įjungėme“ taupymo režimą, kūrybai naudojome antrines žaliavas, gamtinę medžiagą… Baigiantis projektui suorganizavome kūrybinių darbų parodą, kurioje tiek tiesiogiai, tiek virtualiai apsilankę draugai, tėveliai bei kiti bendruomenės nariai turėjo galimybę susipažinti su mūsų nuveiktais darbais, pasisemti gerų emocijų bei pamąstyti apie savo indėlį bendraujant su gamta.

Mokytoja Loreta Mockevičienė

Skip to content