Dėl ugdymo organizavimo nuo gegužės 18 d.

Gerbiami tėveliai,

Kaip jau jus informavome, nuo gegužės 18 d. atnaujiname ugdymo procesą. Veiks ne visos grupės, nes kol kas grįžta ne visi vaikai, taip pat ne visi darbuotojai šiuo laikotarpiu galės dirbti. Veiks šios grupės: „Žirniukų“, „Boružėlių“, „Nykštukų“, „Bitučių“, „Saulučių“, „Raidelių“, „Meškučių“.

Visų grupių darbo laikas vienodas: 7.00 – 17.30 val. Prailginta grupė neveiks.

Atkreipiame dėmesį, kad nerekomenduojama vesti vaikų:

 • kurie turi lėtinių ligų, nurodytų Sveikatos apsaugos ministro įsakyme (peržiūrėti dokumentą) ir dėl kurių karantino laikotarpiu išduodamas nedarbingumo pažymėjimas;
 • kurie gyvena kartu su asmenimis, priskirtais rizikos grupėms (60 metų ir vyresniais arba sergančiais lėtinėmis ligomis, nurodytomis tame pačiame apraše).

Vaikų priėmimas bus vykdomas tokia tvarka:

 1. Vaikai į grupes bus priimami, tik pateikus vaiko tėvų (įtėvių, globėjų) pasirašytą deklaraciją. Peržiūrėti dokumentą
 2. Vaikus lydintys asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Į grupes vaikai bus priimami per skirtingus lopšelio-darželio įėjimus:
  „Meškučių“ ir „Boružėlių“ grupių – per pagrindinį įėjimą (pagrindinio pastato vidurinės durys);
  „Raidelių“ grupės – pagrindinio pastato kairės pusės durys;
  „Žirniukų“ ir „Bitučių“ – šoninis iš kairės pastato pusės įėjimas;
  „Saulučių“ ir „Nykštukų“ – šoninis iš dešinės pastato pusės įėjimas.
 3. Atėjus prie nurodytų durų ir paskambinus grupės telefonu mokytojai, vaiką(us) lauke pasitiks grupės mokytoja arba mokytojo padėjėja, dėvinti apsaugos priemones. Koridoriuje vaikui bekontakčiu termometru bus pamatuojama temperatūra ir tėvams (įtėviams, globėjams) pranešama, kad vaikas lieka grupėje. Nepriimsime vaikų, kurių kūno temperatūra atvykimo metu bus aukštesnė nei 37,3°C arba turės išorinių ligos požymių (pasunkėjęs kvėpavimas, sloga, čiaudulys, kosulys).
 4. Draudžiama vaikams į darželį atsinešti žaislus ar kitus daiktus iš namų.
 5. Atvykus vaiko(ų) atsiimti, iš lauko skambinama grupės telefonu, jei vaikai yra grupėje. Jei vaikai bus lauko žaidimų aikštelėje, vaikas(ai) išsivedami iš grupės žaidimų aikštelės.
 6. Apie vaiko neatvykimą į lopšelį – darželį ir apie vaiko sveikatą prašoma informuoti nurodytais grupių telefonais iki 8.30 val. ryto.
 7. Dienos eigoje pasireiškus vaiko sveikatos negalavimams, tėvai (įtėviai, globėjai) būs informuojami ir privalės skubiai paimti vaiką iš grupės.

Taip pat primename, kad, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-10-15 sprendimu Nr. 454 „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo“ 10.7 papunkčiu (dėl ekstremalių įvykių), mokestis už paslaugas vaikams, kurie karantino metu nelankys darželio, nebus skaičiuojamas.
Pridedame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 11 d. sprendimą dėl būtinų ugdymo sąlygų Peržiūrėti

Direktorė