Informacija apie veiklos organizavimą nuo birželio 17 d.

Gerb. Tėveliai,

Informuojame apie lopšelio – darželio veiklos organizavimą nuo birželio 17 d., pasibaigus karantinui. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendime Nr. V-1487 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ (peržiūrėti) nustatyta, kad išlieka šie pagrindiniai reikalavimai:

  • ugdymo paslaugos organizuojamos maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo: vaikai turi lankyti tą pačią grupę, grupės veikla turi būti vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto patalpose, su vaikais negali turėti kontakto darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su vaikais;
  • vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklė. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, negali dalyvauti ugdymo veikloje;
  • rekomenduojama asmenims, atlydintiems vaikus ir darbuotojams, vykdantiems vaikų priėmimą į įstaigą, dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones;
  • užtikrinama, kad grupėse būtų sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai (tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, skystas muilas ir kt.).

Atkreipiame jūsų dėmesį, kad, vykdant šio sprendimo reikalavimus, ugdymo proceso metu negalime išleisti vaikų į papildomus užsiėmimus (baseiną, sporto treniruotes ir pan.), taip pat ir mūsų priešmokyklinukų į organizuojamus užsiėmimus mokyklose.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. nutarime Nr. 588 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ rašoma, kad nuo 2020 m. birželio 17 d. iki 2020 m. liepos 16 d. ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas vykdomas įstaigose, jeigu užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos būtinos sąlygos.

Apie ugdymo sąlygų pasikeitimus informuosime. Žinome, kad, užtikrindami būtinų ugdymo organizavimo sąlygų vykdymą, kartu sukuriame saugias ir vaikų sveikatai palankias sąlygas darželyje.

Direktorė